SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Úvod

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

31.1.2017
  • Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018
  1. obory vzdělání s maturitní zkouškou
  2. obory vzdělání s výučním listem
  3. nástavbové studiu

Pro školní rok 2017/18 nabízíme maturitní a učební obory

18.1.2017


Výběrové řízení

4.1.2017

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:  Vedoucí školní jídelny
Bližší informace


Den otevřených dveří

16.12.2016


Výběrové řízení

30.11.2016 | Další...

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:  Hospodářka, hlavní účetní
Náplň práce:
- kompletní vedení účetnictví
- pokladna
- styk s bankou
- dotace
- majetek
- výkaznictví


Soutěž finanční gramotnosti PENÍZE A MY

13.11.2016 | Další...

Soutěž se uskutečnila v úterý 1.11.2016 u nás na škole. Byla směřována k žákům 8. a 9. ročníků na základní škole. Cílem soutěže bylo, postavit tyto žáky před úkoly, které se týkají finanční problematiky a ověřit jak se orientují v základní problematice finančního světa – tedy jestli vědí, co je to úrok, bezhotovostní peníze, cena, obchodní marže, …


Ředitelské volno

3.11.2016

Na pátek 18. listopadu 2016 vyhlašuji volno pro žáky školy z organizačních a technických  důvodů. Vyhlášení je v souladu s ustanovením § 24 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  Mgr. Zdeněk Musil  ředitel školy


Den otevřených dveří

22.10.2016


Závěrečné zkoušky - termín opravných zkoušek

15.10.2016

V souladu s ustanovením § 75 odst. (2) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 5 odst. (1) vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, stanovil ředitel školy termín opravných zkoušek:
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Termín písemné části ZZ: 2. prosinec 2016 v 8,00 hodin v budově školy


Nový kurz

25.9.2016

Trénování paměti pro seniory od 6.10.2016
Více informací


Rozpisy

6.9.2016

Rozpisy náhradní a opravné ústní společné a profilové části MZ - 16.9.2016

Kosmetika
Obchodní akademie, podnikání, ekonomické lyceum


Univerzita třetího věku 2016/2017

31.8.2016

VŠPJihlava  zahajuje již 1.9.2016 od 13.00  a 15.00 hodin
Téma studijního roku: Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích

Přednášející:              Ak.mal. Vladimír Netolička

Zájemci z řad veřejnosti se mohou přihlásit předem nebo přímo na některé ze schůzek v průběhu září.
Podrobný program:  Témata přednášek
Přihláška


Zahájení školního roku

30.8.2016

8.00 hod - třídní schůzky žáků 2. - 4 ročníků
9.00 hod - třídní schůzky pro žáky 1. ročníků.
Pokyny pro 1. ročníky k zahájení školního roku (zde)


» Archiv