SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Úvod

Rozpisy

6.9.2016

Rozpisy náhradní a opravné ústní společné a profilové části MZ - 16.9.2016

Kosmetika
Obchodní akademie, podnikání, ekonomické lyceum


Univerzita třetího věku 2016/2017

31.8.2016

VŠPJihlava  zahajuje již 1.9.2016 od 13.00  a 15.00 hodin
Téma studijního roku: Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích

Přednášející:              Ak.mal. Vladimír Netolička

Zájemci z řad veřejnosti se mohou přihlásit předem nebo přímo na některé ze schůzek v průběhu září.
Podrobný program:  Témata přednášek
Přihláška


Zahájení školního roku

30.8.2016

8.00 hod - třídní schůzky žáků 2. - 4 ročníků
9.00 hod - třídní schůzky pro žáky 1. ročníků.
Pokyny pro 1. ročníky k zahájení školního roku (zde)


MZ 2016 podzim

18.8.2016

Upozornění pro maturanty!
Žákům, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu MZ 2016 byla na jejich email zaslána pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky, konané na spádové škole Gymnázium Žďár nad Sázavou.
Žáci potvrdí přijetí pozvánky na e-mailovou adresu uvedenou v pozvánce.


3. kolo přijímacího řízení

19.7.2016
 • 26. srpna - doručení přihlášky
 • 31. srpna - přijímací řízení  

Kritéria pro 3.kolo


Adaptační pobyty nových žáků

3.7.2016

Vážení rodiče, milí studenti,
ve dnech 5. - 8. 9. 2016 se uskuteční adaptační pobyty žáků jednotlivých tříd 1. ročníku.
Tento pobyt má přispět k bližšímu seznámení žáků v novém kolektivu, ke spolupráci a k vytváření kamarádské atmosféry ve třídě. Program zahrnuje různorodé společné aktivity...
Cena kurzu je v rozmezí 400 - 800 Kč (závisí na počtu dní a místě pobytu). Konkrétní informace obdrží žáci první den ve škole, platbu složí hned druhý den spolu s návratkou podepsanou rodiči


Školní rok ve znamení exkurzí

7.6.2016 | Další...

V letošním školním roce jsme udělali významné rozhodnutí. Propojit svým studentům teoretické znalosti s praktickými, otevřít jim pohled do reálného života a zprostředkovat setkání s konkrétním trhem práce. Šli jsme cestou exkurzí. Navštívili jsme řadu významných žďárských firem. Žďas, a.s., Tokoz, a. s., PKS, a. s. a Hettich ČR, k. s. Vydali jsme se i do vzdálenějších míst České republiky. Neopakovatelným zážitkem pro nás všechny jistě byla návštěva firmy Škoda Auto, a. s. v Mladé Boleslavi. Všude jsme se setkali s milým přijetím, ochotou i vstřícností. Dostali jsme odpovědi na spoustu svých otázek. Seznámili se s konkrétním provozem, výrobními technologiemi, ekonomickým prostředím, personální politikou i marketingovou strategií. Načerpali nové zkušenosti i znalosti. Možná zvýšili i motivaci ke vzdělávání. A odezva od našich studentů? Velmi pozitivní. To nás utvrdilo v přesvědčení, že naše počáteční rozhodnutí bylo správné.
Předmětová komise ekonomických předmětů


Nabídka pracovní pozice

20.5.2016

Nabídka pracovní pozice - učitel odborného výcviku masér - bližší informace


2.kolo přijímacího řízení

9.5.2016

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo


Bolí vás záda? Máte problémy s bolestí kloubů?

1.5.2016
Po absolvování kurzu kinesiotapingu z minulého měsíce března naši žáci oboru masér provádí tapování pro zákazníky školního masérského salónu ul. Komenského 10.
Využijte příznivé ceny tapování a odborné poradenské služby paní Jany Vomáčkové, učitelky odborného výcviku a žáků 2. ročníku oboru sportovní a rekondiční masér.

2. kolo přijímacího řízení

26.4.2016
 • 6. května - doručení přihlášky
 • 9. května - přijímací řízení  

Kritéria pro 2. kolo

Leták - volná místaObor - Rekondiční a sportovní masér

17.4.2016

Přijďte si vyzkoušet na vlastním těle dovednosti našich žáků 2. ročníku. Pracujeme pečlivě, levně, citlivě a zodpovědně k vašim problémům..
V příjemném prostředí našeho masérského salónu budete určitě spokojeni.

Zde některé ukázky z naší práce.
(instruktážní žákovská videa)

Sportovní masáž - dolní končetina zezadu
Masáž zad
Masáž krku vleže


Informace pro uchazeče k přijímacímu řízení

5.4.2016
 
Uchazečům, kteří odevzdali přihlášku k 15. březnu 2016 byly zaslány informace k přijetí pro 1. kolo přijímacího řízení.
 
 • Přijímací zkouška se nekoná
 • Uchazeč se dostaví k přijímacímu řízení v čase, který mu byl sdělen informačním dopisem
 • V tomto dopise obdržel uchazeč identifikační číslo pod kterým je veden pro účely přijímacího řízení
 • Pořadí přijatých uchazečů pod jejich identifikačním číslem bude zveřejněno na úřední desce ve škole a na webu školy
  (www.obchodskolazr.cz)
 • Přijatý uchazeč odevzdá zápisový lístek
 • Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podepíše s ředitelem školy Smlouvu o vzdělávání na 
  soukromé škole
 • Odevzdáním zápisového lístku a podpisem Smlouvu o vzdělávání v soukromé škole se uchazeč stane žákem Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. k datu 1.9.2016
 
Další kola přijímacího řízení budou zveřejněna na těchto stránkách.

» Archiv