SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Adaptační pobyty žáků 1. ročníků

Vážení rodiče, milí žáci,
ve dnech 4. - 7. 9. 2018 se uskuteční adaptační pobyty žáků 1. ročníků:
1.B + 1.C 4. - 5. 9. 2018
1.D 5. - 6. 9. 2018
OA 1 5. - 7. 9. 2018


Tento pobyt má přispět k bližšímu seznámení v novém kolektivu, ke spolupráci, k vytváření příjemné atmosféry ve třídě a k prevenci sociálně patologických jevů (alkohol, kouření, drogy). Žáci budou zapojeni do různých aktivit – zúčastní se jich podle aktuálního zdravotního stavu.
Cena akce činí 1 000,- Kč. Peníze žáci odevzdají v pondělí 3. 9. 2018 při nástupu do školy, kde zároveň obdrží podrobnější informace.
V případě potřeby poskytnou bližší informace třídní učitelé v přípravném týdnu od 27. 8. – 31. 8. 2018 (tel. 566 655 011).
Ing. Radka Hronková ředitelka školy

4.7.2018