SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Mladí badatelé

Dne 30. dubna 2019 se třída OA 2 zúčastnila přednášek a prací v Badatelském centru Gymnázia ve Žďáře nad Sázavou.


Naši studenti mohli pracovat pod odborným vedením pánů profesorů a paní profesorky gymnázia na těchto vysoce moderních pracovištích: IR spektroskopie, mikrobiologie a termokamera. Prováděné laboratorní práce byly zajímavé a pro nás velmi přínosné. Dozvěděli jsme se o významu vodičů tepla a tepelných izolantů, o možnostech měření tepelné prostupnosti jednotlivými materiály a využití moderní přístrojové techniky v řadě oblastí každodenního života. Velmi pěkné byly pokusy z mikrobiologie, kdy jsme se dozvěděli, jak a kde se kultivují vzorky stěrů z různých látek. Mohli jsme si sami vzorek vytvořit a nechat na živné půdě kultivovat. Cenné informace jsme získali na pracovišti IR spektroskopie, a to o složení organických látek, polymerů a plastů. Touto cestou děkujeme vedení obou škol za umožnění tohoto vzdělávání a pedagogům gymnázia za přijetí a za odborné vedení při laboratorních pracích. Získané odborné informace jsou pro nás cenné pro odbornou praxi i pro každodenní život. Návštěvu badatelského centra můžeme ostatním jen doporučit.
Za studenty OA 2 a pedagogy Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o.
Š. Nádvorníková
Badatelské centrum očima studentů:
- Navštívili jsme Badatelské centrum na Gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou. Zde jsme se zabývali průzkumem bakterií a měli jsme zde i zajímavou přednášku o termokameře. Jako první stanoviště jsme navštívili výzkum bakterií, kde jsme mohli udělat pokus s použitím mýdla. Zjistili jsme, že mýdlo bakterie neničí, ale naopak pomáhá zesklovatět povrch kůže tak, aby voda mohla smýt bakterie z povrchu kůže dolů. Mají zde i spoustu cenných přístrojů, které nám byly předvedeny v praxi. Tento projekt na gymnáziu byl velmi zajímavý a my tímto děkujeme.
- Dne 30. 4. 2019 se třída OA 2 zúčastnila přednášky v Badatelském centru v Gymnáziu ZR. Studenti byli rozděleni do tří skupin. Každé skupině se věnoval jeden profesor, který jim vysvětloval, jak pracoviště funguje. Studenti si odnesli zajímavé informace a poznatky. Návštěvu badatelského centra doporučujeme i dalším ročníkům.
Studenti Obchodní akademie s rozšířenou výukou jazyků, třída OA 2

9.6.2019