SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Aktuality

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Malý masér

21.4.2018 | Další...

Žáci 3. ročníku učebního oboru rekondiční a sportovní masér navštívili žďárskou mateřskou školku Sluníčko s akcí „Malý masér“. Děti z oddělení „Krteček“ se s nadšením učily základním masérským hmatům s velikou vervou a nadšením.  Školkáčci nás velice mile překvapili nejen svou velikou šikovností, ale i znalostmi, za které obdrželi účastnický list „Malý masér“. Pozitivní odezvy ze stran dětí a rodičů nás moc těší. Děkujeme paní učitelce z mateřské školy Iloně Dvořákové za možnou spolupráci a těšíme se na příští rok.
Jana Vomáčková, učitelka odborného výcviku
Datum: 9. 4. 2018


ŠARM ZNOJMO 2018

21.4.2018 | Další...

S  příchodem jara se žákyně naší školy již tradičně účastní kadeřnické a kosmetické soutěže ve Znojmě. Tentokrát bylo vyhlášeno krásné téma: Moderní nevěsta.

Kadeřnický um předváděla Aneta Pešková ze třídy 3. D s modelkou Valerií Bočkovou z l. ročníku učebního oboru kadeřník. Za svůj skvělý výkon Aneta vybojovala třetí místo a velmi se těšila z účasti na „ bedně“ při vyhlašování výsledků. V oboru kosmetička se líčení zhostila Adéla Gregorová ze třídy 3. K s modelkou Natálií Atanasiadu, též ze třídy 3. K. Ani tady děvčata nezklamala a umístila se na pěkném 4. místě.

Po celou dobu soutěže zde panovala příjemná soutěžní atmosféra, vše bylo perfektně zorganizované včetně bohatého doprovodného programu.

Velké poděkování patří oběma děvčatům za reprezentaci naší školy. 
Mladá Naďa
Benešová Šárka učitelky odborného výcviku


Jaro v nových floristických trendech ….

17.3.2018 | Další...

Pozvání k pracovnímu workshopu přijaly floristky paní Veronika Vášová a Eliška Tomanová. Cílem pracovního setkání bylo ukázat žákům všech ročníků učebního oboru interiérové a aranžérské tvorby nové jarní trendy, které měly žáky inspirovat a motivovat ke krásné floristické činnosti. Žáci sledovali, jak využít darů naší přírody a dalších materiálů ke zpracování interiérové i exteriérové dekorace. Důležitým momentem bylo i to, že obě floristky žákům předávaly nejen své dovednosti, ale hlavně nápady, které jsou velmi cenné. Obdivovala jsem jejich ochotu podělit se o své „bohatství “a velmi se mi líbilo, jak paní Vášová nezištně a hlavně s velkým nadšením předávala svoje umění, kterým kultivuje svoje okolí. Během práce žákům povídaly o své profesní cestě k této činnosti. Velmi rychle časové vymezení pro tuto činnost uteklo a my jsme se všichni domluvili, že dalším naším setkáním bude opět floristické umění a tentokráte na téma „Svatba “, kdy svatební dekorace paní Vášová zpracuje před zraky našich žáků. Děkujeme.  Radka Pospíchalová, zástupkyně ředitele pro odborný výcvik

Pohledem našich žáků …


Studenti se učili Dornově metodě plus

11.3.2018 | Další...

Žáci 2. a 3. ročníku učebního oboru rekondiční a sportovní masér úspěšně prošli 5.3.-7. 3.2018 kurzem „Dornovy metody plus“ a získali certifikát s mezinárodní platností. Žáky školili ti nejlepší z nejlepších v České republice. MgA. Zuzana Prouzová- Lehrmannová a Josef Púry jsou uznávanými mezinárodními lektory Dornovy metody plus, kteří přednáší nejen u nás, ale i v zahraničí. Společně s lektory se žákům věnovali i asistenti, kteří pomáhali s dohledem nad správným provedením nápravných technik. Dornova metoda je jedna z nejúspěšnějších alternativních terapií pohybového aparátu. Tato metoda umožňuje správné usazení kloubních hlavic do kloubních jamek, správné vycentrování kloubů, dále umožňuje srovnání pánve, vychýlené obratle i délky dolních končetin.Příjemná pracovní atmosféra a nadšení žáků jsou dokladem toho, že chuť učit se něčemu novému je posouvá dál ve svém oboru a otevírá jim dveře k dalším studijním i pracovním možnostem. Nejlepším žákům byla nabídnuta spolupráce asistence při kurzech, které lektoři organizují. Poděkování patří škole, která kurz pro žáky organizovala. Každá další vzdělávací aktivita a nadstavba k probíranému učivu usnadňuje žákům vstup na trh práce a pocit, že žáci odcházejí dobře připraveni je to, o co nám především jde.

Jana Vomáčková, učitelka odborného výcviku

Datum: 9. 3. 2018


Napříč generacemi …

25.2.2018 | Další...

Ve čtvrtek 15. února 2018 prožili žáci učebního oboru aranžér nevšední výukový den odborného výcviku. Kresbu tečkovanou technikou pomocí mikrotužky je přišla učit žďárská výtvarnice paní Bohumila Málková. Ačkoliv je věkem seniorka, velmi nás překvapila svým neutuchajícím životním elánem, který projevuje nejen ve výtvarném oboru. Současně píše poezii a největší obdiv si zasluhuje její chuť do života, protože těmto uměleckým činnostem se začala systematičtěji věnovat až po odchodu do penze.


Odborná exkurze do kosmetické firmy Ryor

11.2.2018 | Další...

Studentky oboru Kosmetická péče a jejich učitelky se zúčastnily odborné exkurze do firmy Ryor. Pod vedením pracovníků firmy jsme společně prošli hlavní provozovnou Ryoru v Kyšicích. Cílem exkurze bylo doplnit teoretické učivo o odborné poznatky z praxe. Profesionální přístup ze strany zaměstnanců firmy a správné chování našich studentek vytvořilo příjemnou atmosféru, ve které jsme se seznámily s jednotlivými fázemi výrobního procesu, od vstupu surovin až po hotový výrobek. Velmi přínosné byly informace o surovinách až po výrobu kosmetických přípravků. Tato část odborné exkurze je velmi důležitým zdrojem znalostí k profilové části maturitní zkoušky. Odnesly jsme si spoustu praktických poznatků, které uplatníme v odborné praxi i v každodenním životě. Exkurze měla vysoce odbornou úroveň. Uskutečnily se takto mezipředmětové vztahy předmětů materiály, odborný výcvik, kosmetická péče a občanská výchova. Studentky všech ročníků oboru kosmetická péče se poznaly a trávily pěkný příjemný den. Naše poděkování patří vedení školy, které nám exkurzi umožnilo, a vedení firmy Ryor, které nám exkurzi zrealizovalo. Všichni jsme byli velmi spokojeni a nadšeni profesionálním a lidským přístupem pracovníků firmy Ryor, kterým tímto velmi děkujeme. Těší nás jejich pozvání na příští rok. Velmi si toho vážíme.
Š. Nádvorníková a M.Brychtová.        


Ryor očima studentů

11.2.2018 | Další...

Dne 29. 1. 2018 jsme se vydaly do Ryoru v Kyšicích u Prahy. Po příjezdu nás mile přivítali pracovníci Ryor. Prováděl nás pán po budově Ryor a ukazoval nám chemické látky a různé vonné aromatické látky, které jsou obsaženy ve výrobcích Ryor. Prohlídka po budově Ryor mě velice zaujala, nejvíce, jak se všechno balí a lepí etikety. Na konci jsme dostaly dáreček. Děkuji, že jsem se mohla zúčastnit.
Za studentky oboru Kosmetická péče R. Lopraisová


Školou prostoupila vůně čokolády a medu

11.2.2018 | Další...

Opojná vůně čokolády a medu se nesla nejen budovou školy, ale hlavně školním masérským salonem. Žáci 2. a 3. ročníku učebního oboru rekondiční a sportovní masér si na vlastní kůži prošli čokoládovým a medovým potěšením. Lektorka kurzu, paní Jana Kubíková, úspěšně žáky provedla kurzem čokoládové a medové masáže. Celý učební den probíhal ve velmi příjemné a milé atmosféře. Po ukončení žáci obdrželi Certifikát o úspěšném absolvování kurzu.
Účastníci kurzu si tak na vlastní kůži mohli zažít blahodárné účinky obou masáží, a to nejen po stránce fyzické, ale i smyslové….
Posuďte sami…

Jana Vomáčková, učitelka odborného výcviku, 8. 2. 2018
Střední škola obchodní a služeb, SČMSD, Žďár nad Sázavou s.r.o.


Workshop kulinářského umění s kuchařem z irské michelinské restaurace

28.1.2018 | Další...

CHAPTER ONE…

Žáci 2. a 3. ročníku učebního oboru kuchař - číšník se zúčastnili kulinářského workshopu, který vedl Marek Straka, kuchař z irské michelinské restaurace Chapter One. Společně připravili krok za krokem moderní tříchodové menu. Cílem setkání bylo seznámit žáky s profesionálem, který byl ochoten žákům sdělit své profesní začátky, předat zkušenosti ze zahraničí a v neposlední řadě předvést svoje praktické dovednosti. V příjemné pracovní atmosféře žáci se zájmem prováděli praktické postupy, které Marek Straka předváděl.Toto pracovní setkání mělo z mého pohledu velmi motivační charakter, kdy si žáci mohli uvědomit, že obor, který studují, je velmi perspektivní. Kladné pocity měli i účastníci workshopu, kdy hodnotili setkání jako velmi přínosné a projevili zájem o případné další lekce. Také pan kuchař byl s průběhem celé akce spokojený a velmi rád by se podílel na další možné spolupráci.
Děkujeme a těšíme se opět při dalším pracovním setkání!

Radka Pospíchalová, 25. 1. 2018


Workshop – Alternativní způsoby stravování

21.1.2018 | Další...

17. 1. 2018 se žáci oboru Rekondiční a sportovní masér zúčastnili workshopu o alternativním stavování. Naši školu navštívila výživová poradkyně Mgr. Kateřina Bukáčková, která žákům vysvětlila podstatu výživového směru vegetariánství, do kterého jsou začleněni vegani, vitariáni (RAW strava) a makrobiotika. Žáci byli seznámeni s potravinami těchto výživových směrů a sami si připravili a následně ochutnali tři pokrmy. Přednáška byla interaktivní, p. Bukáčková vtáhla účastníky do problému a tím je přiměla zamyslet se nad vlastním stravováním. Poznatky ohledně zdravého životního stylu jsou pro maséry vždy přínosem a doufám, že je žáci uplatní ve své praxi i osobním životě.
Marie Brychtová


OLEJOMALBA

7.1.2018 | Další...

13.12.2017 jsme absolvovaly kurz olejomalby technikou, kterou vymyslel Bob Ross. Geniální americký malíř Bob Ross, byl umělec a tvůrce televizního pořadu o malbě „The Joy of Painting“ Díky tomuto pořadu se stal doslova legendou v USA i pro ty, které umění až tak nezajímá. Jeho styl je totiž naprosto jednoduchý a s trochou cviku jej zvládne každý.
Kurzem nás tradičně provázela certifikovaná lektorka Jana Laštovičková Grygarová. Trpělivě nám krok za krokem vedla ruku se štětcem, míchala barvy, připravovala pomůcky a my tvořily nebe, les, pole s levandulí, mraky…
Vytvářely jsme svůj první obraz na plátno.
Tvůrčí atmosféra byla velice příjemná, dokázaly jsme si při této výtvarné činnosti odpočinout a zrelaxovat.
 
Aranžérky z 2.C a 3.C


Zpět