SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Jídelní lístek

Výdejní doba stravy od 11,15 - 14,15 hodin
Výdejní doba - jídlonosiče od 10,45 - 11,15 hodin

UPOZORNĚNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY,
KTEŘÍ NEJSOU STUDENTY ANI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
OD 1. 9. 2019 DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO O 7,- KČ. NOVĚ UHRADÍ STRÁVNÍK ZA JEDEN OBĚD 69,- KČ.
V PŘÍSLUŠNÉM PENĚŽNÍM ÚSTAVU MUSÍ STRÁVNÍK UPRAVIT VÝŠI FINANČNÍHO LIMITU - MINIMÁLNĚ NA 2 000,- KČ. (Vyřídit během měsíce srpna.)
ZÁLOHA NA STRAVNÉ VE VÝŠI 1 600,- KČ BUDE VYBÍRÁNA NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU A BUDE VYÚČTOVÁNA V ČERVENCI PO UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU. PŘÍPADNÝ PŘEPLATEK BUDE VRÁCEN NA ÚČET STRÁVNÍKA.