SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

63 - 41 - M / 02 Obchodní akademie (pro 4. ročník)

Absolvent obchodní akademie získá střední vzdělání s maturitní zkouškou a může se ucházet o studium na vysoké škole nebo má vytvořeny podmínky k podnikatelské činnosti , práci ve státní a veřejné správě , tuzemském a mezinárodním obchodě , v bankovnictví a peněžnictví .
Odborné zaměření obchodní akademie je realizováno dle platných osnov ve volitelných předmětech pro oblast podnikání


K tomuto účelu jsou vytvořeny náležité podmínky :

  • zřízení dvou fiktivních firem obchodujících v tuzemsku a zahraničí
  • vybudování učebny s moderní kancelářskou a výpočetní technikou
  • škola připravuje své absolventy tak , aby samostatně pohotově rozhodovali a v praxi se dokázali přizpůsobit změnám v obchodní činnosti

Nadstandardní aktivity školy včetně prospěchového stipendia umožňují profesionální přístup k zvolenému studiu .

V přijímacím řízení se posuzuje prospěch z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ . Žáci nekonají přijímací zkoušky.

Školné je v průběhu roku určeno k pokrytí nákladů na studium a poskytnutí nadstandartních služeb včetně prospěchového stipendia.

Učební plán oboru Obchodní akademie (ŠVP od 1. ročníku)

Učební plán oboru vzdělávání

1.1.2016