SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

63 - 41- M/02 Obchodní akademie s rozšířenou výukou cizích jazyků (pro 1. a 2. ročník)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Absolvent obchodní akademie získá střední odborné ekonomické vzdělání . V průběhu studia jsou vytvářeny podmínky k samostatné podnikatelské činnosti, práci ve státní a veřejné správě, tuzemském a mezinárodním obchodě a finanční sféře. Od školního roku 2017/2018 bezplatné studium.


Během studia mohou studenti získat mezinárodně uznávané certifikáty: Z tohoto důvodu je navýšena hodinová dotace anglického jazyka i odborných předmětů. Pro seznámení s podnikatelskou činností jsou zavedeny fiktivní a reálné studentské firmy. Učební plán má ucelenou skladbu všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů s praktickou výukou účetního
softwaru POHODA. K odbornému rozvoji žáků přispívají exkurze a besedy s odborníky z praxe a předměty odborné specializace - finance a firemní praxe.
Prioritou školy je příprava žáka k úspěšnému ukončení studia a pomoc při jeho dalším kariérním rozvoji.
Při přijímacím řízení se zohledňují studijní předpoklady ze základní školy. Během studia mohou žáci dosáhnou na prospěchové stipendium. Jsou připraveni ke studiu na vysoké škole.
Studium je bezplatné Při přijímacím řízení se zohledňují studijní předpoklady ze základní školy. Během studia mohou žáci dosáhnou na prospěchové stipendium. Jsou připraveni ke studiu na vysoké škole.

  • Jazyková zkouška Cambridge - KET a FCE
  • Cerifikát podnikatelských dovedností - ESP
  • Průkaz počítačové gramotnosti - ECDL

Učební plán oboru vzdělávání

5.11.2016