SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Učební obory - výuční list

66-51-H / 01 Prodavač - specialista obchodu

5.11.2016 | Další...

Absolvent je připraven pro odpovědnou a samostatnou práci v provozních jednotkách různých forem vlastnictví, na veletrzích a prodejních výstavách.
Příprava zahrnuje teoretickou a praktickou výuku, kdy odborný výcvik se organizuje od 1. ročníku ve střediscích ( Kaufland, Hypernova,...)


69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

13.8.2014 | Další...

Odborná příprava směřována na: masérské služby různými typy masérských technik, rekondici a regeneraci, propagaci zdravého životního stylu. Vedení po odborné, ekonomické a informační stránce tak, aby absolvent byl schopen provozovat vlastní živnost.

Uplatnění: masérské, rehabilitační a poradenské služby v provozovnách, studiích, wellness a fit centrech, lázních a ve vlastním podnikatelském subjektu.


66 - 52 - H / 01 Interiérová a aranžérská tvorba

13.8.2014 | Další...

Tříletý učební obor určený dívkám i chlapcům s vytříbeným, osobitým projevem, výtvarným citem a zájmem o design. Obor vychází ze vzdělávacího programu aranžér.

Absolvent získá výuční list a certifikaci s uplatněním :

 • v profesích související s reklamou a propagací
 • jako grafik a aranžér zabývající se tvorbou propagačních prostředků
 • ve výstavnictví a úpravě interiéru

65 – 51– H / 01 Kuchař – číšník ŠVP - bezplatné studium

13.8.2014 | Další...

Učební obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy
Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje pod vedením vlastních mistrů odborného výcviku, není tedy nutné sponzorství
Absolvent tohoto kombinovaného učebního oboru se po zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.
Bezplatné studium.

Osvojí si dovednosti a návyky :

 • V technice posuzování, dělení a porcování potravin pro technologické zpracování
 • V přípravě teplé a studené kuchyně, moučníků a nápojů dle platných receptur
 • V technice obsluhy, přípravných pracích k podávání jídel a slavnostních hostin dle gastronomických pravidel
 • V sestavování jídelních a nápojových lístků, vedení evidence zboží a účtování
 • Ve společenském chování a umění jednat s lidmi

69 - 51 - H / 01 Kadeřník ŠVP

13.8.2014 | Další...

Kadeřník (ce) se ve své profesi naučí vhodné technologické postupy mytí a stříhání vlasů ,melírování , barvení a preparace vlasů , vlasovou kosmetiku . Dále pak zacházet s přípravky a přístroji v péči o vlasy .

Ve své praxi bude schopen (a): 

 • Zhotovovat módní společenské a večerní účesy s použitím vlasových doplňků
 • Provádět účesy dle schématického zobrazení a předlohy
 • Využívat nových forem barvení vlasůProvádět různé druhy masáží vlasové pokožky
 • Poskytovat poradenskou službu z hlediska úpravy a ošetřování vlasů