SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

65 – 51– H / 01 Kuchař – číšník ŠVP - bezplatné studium

Učební obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy
Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování , které se organizuje pod vedením vlastních mistrů odborného výcviku , není tedy nutné sponzorství
Absolvent tohoto kombinovaného učebního oboru se po zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.
Bezplatné studium.

Osvojí si dovednosti a návyky :

  • V technice posuzování , dělení a porcování potravin pro technologické zpracování
  • V přípravě teplé a studené kuchyně , moučníků a nápojů dle platných receptur
  • V technice obsluhy , přípravných pracích k podávání jídel a slavnostních hostin dle gastronomických pravidel
  • V sestavování jídelních a nápojových lístků , vedení evidence zboží a účtování
  • Ve společenském chování a umění jednat s lidmi

Žáci jsou maximálně vedeni k samostatné práci v odborné přípravě a už v 1.ročníku se podílí na přípravě jídel a obsluze ve školní jídelně , která je přizpůsobena restauračnímu stylu stravování
Ve vyšším ročníku se připravují na smluvních pracovištích , která zajistí odborný rozvoj a splňují osnovy odborného výcviku ( např. hotely Devět skal , Skalský dvůr , Maršovská rychta a další ).
Za odvedenou produktivní práci a účasti na komerční činnosti školy v oblasti gastronomických služeb , které škola nabízí místnímu regionu , jsou žáci finančně odměněni.
Po ukončení učebního oboru škola nabízí další vzdělání v návaznosti na učební obor v denním dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

V souladu s tradicemi tohoto oboru na naší škole , nadstandardními aktivitami , včetně prospěchového stipendia , jsou vytvořeny na škole podmínky pro kvalitní přípravu učňů

Školné je v průběhu roku určeno k pokrytí nákladů na studium a poskytnutí nadstandartních služeb včetně prosppěchového stipendia.

V areálu školy je zajištěno ubytování a stravování formou obsluhy s výběrem jídel , denní bar pro žáky atd.

Učební plán oboru vzdělání

13.8.2014