SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do studijních oborů

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019  studijní obory

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro šk. r. 2018/2019

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro šk. r. 2018/2019 - studijní obory: 

Obchodní akademie
Kosmetické služby
Podnikání

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro šk. r. 2018/2019 - učební obory:

Aranžér
Kuchař - číšník
Kadeřník
Rekondiční a sportovní masér

Učební obory:

Pondělí 23. 4. 2018     zveřejnění výsledků přijímacího řízení, informační schůzky učebních oborů, podpisy
        Smlouvy o vzdělávání na soukromé škole, odevzdání zápisového lístku
Informační schůzky:
        8,00 hod.    Kuchař – číšník
        9,00 hod.    Aranžér (Interiérová a aranžérská tvorba)
        10,00 hod.    Kadeřník
        11,00 hod.    Rekondiční a sportovní masér
        12,00 hod.    Prodavač (Specialista obchodu)

Studijní obory:

Čtvrtek 12. 4. 2018     1. termín jednotné přijímací zkoušky
Pondělí 16. 4. 2018    2. termín jednotné přijímací zkoušky

Pátek 27. 4. 2018    po 12. hod. zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě         ve škole
Pondělí 30. 4. 2018    informační schůzky studijních oborů, podpisy Smlouvy o vzdělávání na soukromé škole, odevzdání zápisového         lístku
        Informační schůzky:
        8,00 hod.    Obchodní akademie, Kosmetické služby
        10,00 hod.    Podnikání

Vzor smlouvy 2017-2018
 

Ředitel Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání:

Upozornění:

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů na naši školu, odevzdá samostatnou přihlášku na každý obor vzdělávání