SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Závěrečné zkoušky 2016

15.10.2016

V souladu s ustanovením § 75 odst. (2) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 5 odst. (1) vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, stanovil ředitel školy termín opravných zkoušek:
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Termín písemné části ZZ: 2. prosinec 2016 v 8,00 hodin v budově školy