Suplování:   Pondělí 19.2.2018 (A-týden-sudý)

datum výpisu: 22.2.2018 (15:48)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Majorová Naděžda

 

-

-

-

-

-

NA

-

-

..

-

       

Smažilová Věra

 

-

-

   

-

-

               

Starý Petr

 

....

..

   

ZL

..

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Zelená Anita

5.hod

supl. (ST)

MSR

2.M

(410)

 

Peschova Iva

5.hod

přesun <<

CJL

OA4

(VTA)

z 5.hod

 

6.hod

navíc

CJL

OA4

(VTA)

 

Houdková Věra

3.hod

výměna <<

ÚCE

OA2

(306)

z 23.2. 1.hod

Hronková Radka

3.hod

výměna >>

EkO

OA2

 

na 23.2. 1.hod

Kratochvílová Marie

2.hod

odpadá

PRA

2.P

 

zrušeno

Kujalová Eva

1.hod

přesun <<

KVS

2.M

(407)

z 1.hod

Málková Pavlína

1.hod

odpadá

CJA

4.K (3K4K)+

 

zrušeno

 

2.hod

přesun <<

CJA

3.OK (KOS)

(209)

z 2.hod

 

6.hod

navíc

CJA

2.M

(302)

 

Melounová Hana

1.hod

navíc

CJL

4.K

(VTB)

 
 

1.hod

přesun <<

CJL

2.P

(VTA)

z 1.hod

 

2.hod

navíc

CJL

2.P

(VTA)

 
 

2.hod

přesun <<

CJL

4.K

(VTB)

z 2.hod

 

6.hod

supl. (MJ)

CJL

4.K (3K4K)+

(410)

 

Roháčková Alena

6.hod

navíc

CJR

1.OK (JROA)

(211)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.OK

6.hod

CJR

JROA

(211)

navíc

Roháčková Alena

 

2.D

2.hod

IKT

SK1

 

odpadá

 

(ST)

2.M

1.hod

KVS

 

(407)

přesun <<

Kujalová Eva

z 1.hod

 

5.hod

MSR

 

(410)

supluje

Zelená Anita

(ST)

 

6.hod

CJA

 

(302)

navíc

Málková Pavlína

 

2.P

1.hod

CJL

 

(VTA)

přesun <<

Melounová Hana

z 1.hod

 

2.hod

CJL

 

(VTA)

navíc

Melounová Hana

 

3.OK

1.hod

CJA

3K4K

 

odpadá

 

(MP)

 

2.hod

CJA

KOS

(209)

přesun <<

Málková Pavlína

z 2.hod

 

6.hod

CJL

3K4K

(410)

supluje

Melounová Hana

(MJ)

4.K

1.hod

CJL

 

(VTB)

navíc

Melounová Hana

 
 

2.hod

CJL

 

(VTB)

přesun <<

Melounová Hana

z 2.hod

 

6.hod

CJL

3K4K

(410)

supluje

Melounová Hana

(MJ)

 

9.hod

ZDR

   

odpadá

 

(MJ)

OA4

5.hod

CJL

 

(VTA)

přesun <<

Peschova Iva

z 5.hod

 

6.hod

CJL

 

(VTA)

navíc

Peschova Iva

 

OA2

3.hod

ÚCE

 

(306)

výměna <<

Houdková Věra

z 23.2. (Pá) 1.hod

Pro studijní třídy proběhnou v pondělí 19.2.2018 SCIO testy z CJL.
4.K + 2.P - 1. a 2. vyučovací hodina (VTA + VTB)
OA4 - 5. a 6. vyučovací hodina (VTA + VTB)

 

 

Suplování:   Úterý 20.2.2018 (A-týden-sudý)

datum výpisu: 22.2.2018 (15:48)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Majorová Naděžda

 

JE

MY

KT

-

-

-

KJ

-

BR

         

Šimurdová Jana

 

HV

RO

MP

-

<>

-

-

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Myšáková Anna

2.hod

supl. (MJ)

CJA

2.P

(211)

 

Houdková Věra

1.hod

supl. (ŠI)

EkO

OA4

(307)

 
 

2.hod

navíc

EkO

3.OK (OA)

(306)

 

Jelínková Hana

1.hod

supl. (MJ)

MAT

1.P

(402)

 

Kratochvílová Marie

3.hod

supl. (MJ)

PSY

2.M

(405)

 

Kujalová Eva

7.hod

supl. (MJ)

EkO

2.D

(305)

 

Málková Pavlína

3.hod

supl. (ŠI)

KAJ

2.P (KAJ2)

(JUB)

 

Roháčková Alena

2.hod

supl. (ŠI)

CJA

2.D

(305)

 

Stehlíková Andrea

5.hod

výměna <<

VKO

2.D

(305)

z 23.2. 5.hod

Brychtová Marie

9.hod

supl. (MJ)

ZDR

3.OK (KOS)

(306)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.P

1.hod

MAT

 

(402)

supluje

Jelínková Hana

(MJ)

2.D

2.hod

CJA

 

(305)

supluje

Roháčková Alena

(ŠI)

 

5.hod

VKO

 

(305)

výměna <<

Stehlíková Andrea

z 23.2. (Pá) 5.hod

 

7.hod

EkO

 

(305)

supluje

Kujalová Eva

(MJ)

2.M

3.hod

PSY

 

(405)

supluje

Kratochvílová Marie

(MJ)

2.P

2.hod

CJA

 

(211)

supluje

Myšáková Anna

(MJ)

 

3.hod

KAJ

KAJ2

(JUB)

supluje

Málková Pavlína

(ŠI)

3.OK

2.hod

EkO

OA

(306)

navíc

Houdková Věra

 
 

9.hod

ZDR

KOS

(306)

supluje

Brychtová Marie

(MJ)

OA4

1.hod

EkO

 

(307)

supluje

Houdková Věra

(ŠI)

 

 

Suplování:   Středa 21.2.2018 (A-týden-sudý)

datum výpisu: 22.2.2018 (15:48)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kujalová Eva

           

MP

               

Majorová Naděžda

 

....

RO

KT

NA

-

-

-

-

-

         

Změny v rozvrzích učitelů:

Myšáková Anna

7.hod

výměna <<

CJA

OA4 (JN)

(307)

z 22.2. 2.hod

Hronková Radka

7.hod

výměna >>

FIN

OA4

 

na 22.2. 2.hod

Jelínková Hana

4.hod

navíc

MAT

OA4

(306)

 

Kratochvílová Marie

3.hod

supl. (MJ)

PRA

1.P

(302)

 

Málková Pavlína

4.hod

odpadá

CJA

OA4 (JR)

 

zrušeno

 

6.hod

supl. (KJ)

CJA

2.M

(JUB)

 
 

7.hod

výměna <<

CJA

OA4 (JR)

(JUA)

z 22.2. 2.hod

Melounová Hana

4.hod

supl. (MJ)

CJL

2.P

(211)

 

Roháčková Alena

2.hod

supl. (MJ)

OBN

1.D

(405)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.D

2.hod

OBN

 

(405)

supluje

Roháčková Alena

(MJ)

1.P

3.hod

PRA

 

(302)

supluje

Kratochvílová Marie

(MJ)

2.M

6.hod

CJA

 

(JUB)

supluje

Málková Pavlína

(KJ)

2.P

4.hod

CJL

 

(211)

supluje

Melounová Hana

(MJ)

OA4

4.hod

MAT

 

(306)

navíc

Jelínková Hana

 
 

7.hod

CJA

JN

(307)

výměna <<

Myšáková Anna

z 22.2. (Čt) 2.hod

 

7.hod

CJA

JR

(JUA)

výměna <<

Málková Pavlína

z 22.2. (Čt) 2.hod

 

7.hod

FIN

   

výměna >>

 

na 22.2. (Čt) 2.hod

 

 

Suplování:   Čtvrtek 22.2.2018 (A-týden-sudý)

datum výpisu: 22.2.2018 (15:48)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Majorová Naděžda

 

-

MP

JE

-

BR

-

-

-

-

         

Změny v rozvrzích učitelů:

Myšáková Anna

2.hod

výměna >>

CJA

OA4 (JN)

 

na 21.2. 7.hod

Houdková Věra

1.hod

výměna <<

ÚCE

OA2

(310)

z 5.hod

 

5.hod

výměna >>

ÚCE

OA2

 

na 1.hod

Hronková Radka

1.hod

výměna >>

EkO

OA2

 

na 5.hod

 

2.hod

výměna <<

FIN

OA4

(307)

z 21.2. 7.hod

 

5.hod

výměna <<

EkO

OA2

(310)

z 1.hod

Jelínková Soňa

6.hod

přesun <<

ZSV

OA2

(209)

z 23.2. 3.hod

Jelínková Hana

3.hod

supl. (MJ)

MAT

1.P

(402)

 
 

6.hod

přesun >>

MAT

OA2

 

na 23.2. 3.hod

Málková Pavlína

2.hod

supl. (MJ)

CJA

2.M

(JUA)

 

Brychtová Marie

5.hod

supl. (MJ)

ZDR

3.OK (KOS)

(305)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.P

3.hod

MAT

 

(402)

supluje

Jelínková Hana

(MJ)

2.M

2.hod

CJA

 

(JUA)

supluje

Málková Pavlína

(MJ)

3.OK

5.hod

ZDR

KOS

(305)

supluje

Brychtová Marie

(MJ)

OA4

2.hod

FIN

 

(307)

výměna <<

Hronková Radka

z 21.2. (St) 7.hod

OA2

1.hod

ÚCE

 

(310)

výměna <<

Houdková Věra

z 5.hod

 

5.hod

EkO

 

(310)

výměna <<

Hronková Radka

z 1.hod

 

6.hod

ZSV

 

(209)

přesun <<

Jelínková Soňa

z 23.2. (Pá) 3.hod

 

 

Suplování:   Pátek 23.2.2018 (A-týden-sudý)

datum výpisu: 22.2.2018 (15:48)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2.P

     

AKŠ

AKŠ

AKŠ

                 

3.OK

 

ODV

ODV

ODV

ODV

ODV

ODV

               

4.K

     

AKŠ

AKŠ

                   

OA4

     

AKŠ

AKŠ

AKŠ

AKŠ

               

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Hošková Jitka

     

MY

..

..

                 

Jelínková Soňa

     

>>

-

-

                 

Kratochvílová Marie

     

KJ

HV

-

                 

Majorová Naděžda

 

MP

..

-

ZL

-

-

-

-

-

         

Roháčková Alena

     

..

..

HV

                 

Stehlíková Andrea

     

>>

-

<>

                 

Nádvorníková Šárka

     

-

-

-

-

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Zelená Anita

4.hod

supl. (MJ)

SOM

1.D

(405)

 

Myšáková Anna

3.hod

supl. (HJ)

ART

1.D (ARss)

(405)

 

Houdková Věra

1.hod

výměna >>

ÚCE

OA2

 

na 19.2. 3.hod

 

4.hod

supl. (KT)

ÚCE

OA2

(406)

 
 

5.hod

supl. (RO)

EkO

2.M

(410)

 

Hronková Radka

1.hod

výměna <<

EkO

OA2

(310)

z 19.2. 3.hod

Jelínková Hana

3.hod

přesun <<

MAT

OA2

(307)

z 22.2. 6.hod

 

5.hod

odpadá

MAT

OA4 (JR)

 

zrušeno

Kujalová Eva

3.hod

supl. (KT)

KVS

1.D (MAS)

(406)

 

Malcová Jitka

3.hod

odpadá

CJA

2.P (SK2)

 

akce školy

 

4.hod

navíc

CJA

2.C

(209)

 

Málková Pavlína

1.hod

supl. (MJ)

CJA

2.P

(211)

 
 

2.hod

navíc

CJA

4.K

(214)

 
 

3.hod

navíc

CJA

3.OK (OA)

(JUA)

 

Roháčková Alena

2.hod

odpadá

CJN

OA4 (JN)

 

zrušeno

Rudelová Jana

2.hod

navíc

ÚCE

OA4

(307)

 
 

4.hod

odpadá

ÚCE

2.P

 

akce školy

 

5.hod

odpadá

ÚCE

OA4 (JN)

 

zrušeno

Smažilová Věra

3.hod

navíc

IKT

2.C

(VTA)

 
 

4.hod

odpadá

IKT

OA4 (JN)

 

akce školy

Stehlíková Andrea

2.hod

přesun <<

ZDR

2.D

(305)

z 3.hod

Šimurdová Jana

3.hod

navíc

CJA

2.D

(305)

 
 

5.hod

výměna <<

CJL

2.D

(305)

z 20.2. 5.hod

 

6.hod

odpadá

EKN

OA4

 

akce školy

Benešová Šárka

1.hod

odpadá

ODV

4.K

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

ODV

4.K

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

ODV

4.K

 

akce školy

 

4.hod

odpadá

ODV

4.K

 

akce školy

Brychtová Marie

1.hod

navíc

MTR

4.K

(405)

 
 

6.hod

odpadá

KOS

3.OK (KOS)

 

Odborný výcvik

Změny v rozvrzích tříd:

1.D

3.hod

ART

ARss

(405)

supluje

Myšáková Anna

(HJ)

 

3.hod

KVS

MAS

(406)

supluje

Kujalová Eva

(KT)

 

4.hod

SOM

 

(405)

supluje

Zelená Anita

(MJ)

1.OK

5.hod

DEU

1K2C

 

odpadá

 

(HJ)

2.C

3.hod

IKT

 

(VTA)

navíc

Smažilová Věra

 
 

4.hod

CJA

 

(209)

navíc

Malcová Jitka

 
 

5.hod

DEU

1K2C

 

odpadá

 

(HJ)

2.D

2.hod

ZDR

 

(305)

přesun <<

Stehlíková Andrea

z 3.hod

 

3.hod

CJA

 

(305)

navíc

Šimurdová Jana

 
 

5.hod

CJL

 

(305)

výměna <<

Šimurdová Jana

z 20.2. (Út) 5.hod

2.M

5.hod

EkO

 

(410)

supluje

Houdková Věra

(RO)

2.P

1.hod

CJA

 

(211)

supluje

Málková Pavlína

(MJ)

3.OK

3.hod

CJA

OA

(JUA)

navíc

Málková Pavlína

 
 

3.hod

OBN

   

odpadá

 

(JE)

4.K

1.hod

MTR

 

(405)

navíc

Brychtová Marie

 
 

2.hod

CJA

 

(214)

navíc

Málková Pavlína

 

OA4

2.hod

ÚCE

 

(307)

navíc

Rudelová Jana

 

OA2

1.hod

EkO

 

(310)

výměna <<

Hronková Radka

z 19.2. (Po) 3.hod

 

3.hod

MAT

 

(307)

přesun <<

Jelínková Hana

z 22.2. (Čt) 6.hod

 

4.hod

ÚCE

 

(406)

supluje

Houdková Věra

(KT)

Pedagogický dohled u třídy:

2.P, 3.- 5. hod - Kratochvílová Marie

4.K, 3., 4. hod - Nádvorníková Šárka

OA4, 3.- 5. hod - Roháčková Alena

VŠECHNY KONČÍCÍ ROČNÍKY končí výuku ve škole po 2. vyučovací hodině a odcházejí s třídním učitel m (učitelem odborného výcviku) do KULTURNÍHO DOMU na nácvik nástupu na ples.

Nácvik bude probíhat od 10:00 do 10:00 hodin
PŘEZŮVKY S SEBOU !!!

 

 

Suplování:   Pondělí 26.2.2018 (B-týden-lichý)

datum výpisu: 22.2.2018 (15:48)

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou

 

Zpracováno v systému Bakaláři