Suplování:   Pátek 24.5.2019 (B-týden-lichý)

datum výpisu: 24.5.2019 (13:31)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2.P

STV

STV

STV

STV

STV

STV

STV

               

3.C

 

AKŠ

AKŠ

AKŠ

AKŠ

AKŠ

AKŠ

               

OA3

 

ODP

ODP

ODP

ODP

ODP

                 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ucitel OV

 

-

-

-

-

-

                 

Prüger Luboš

 

-

..

MC

-

-

             

Hošková Jitka

 

..

-

..

..

-

..

-

             

Hošková Jitka

                 

-

         

Kujalová Eva

                 

-

         

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

209

           

OBS

OBS

OBS

           

211

         

OBS

OBS

OBS

OBS

           

307

   

OPR

 

OPR

OPR

OPR

OPR

OPR

           

407

 

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Myšáková Anna

1.hod

odpadá

CJA

OA3

 

odborná praxe

 

2.hod

změna

CJA

1.P

(306)

 
 

4.hod

odpadá

CJA

4.OK (OA)

 

zrušeno

 

5.hod

navíc

CJA

1.C (ARss)

(JUA)

 

Hofmanová Ivana

2.hod

navíc

MAT

1.C (ARss)

(402)

 

Houdková Věra

2.hod

odpadá

ÚCE

4.OK (OA)

 

zrušeno

 

3.hod

navíc

EkO

3.M

(211)

 
 

4.hod

odpadá

ÚCE

OA3

 

odborná praxe

 

5.hod

odpadá

SPK

3.C

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

EKC

4.OK (OA)

 

zrušeno

Jelínková Hana

0.hod

odpadá

MAS

4.OK (MAS1)+

 

zrušeno

 

1.hod

odpadá

MAT

4.OK

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

MAT

3.C

 

zrušeno

Kratochvílová Marie

4.hod

odpadá

PRA

2.P

 

studijní volno

Kujalová Eva

2.hod

změna

CJA

2.B (JA2)

(405)

 
 

3.hod

změna

PRA

1.P

(402)

 
 

6.hod

odpadá

EkO

2.P

 

studijní volno

Majorová Naděžda

5.hod

odpadá

MAT

2.P

 

studijní volno

Malcová Jitka

1.hod

odpadá

KAJ

2.P (KAJ2)

 

studijní volno

 

4.hod

navíc

CJA

1.C (ARss)

(302)

 
 

5.hod

supl. (PG)

CJA

2.B (KCs)

(302)

 
 

6.hod

odpadá

CJA

3.C (KČ)

 

akce školy

Málková Pavlína

1.hod

odpadá

KAJ

2.P (KAJ1)

 

studijní volno

 

4.hod

odpadá

CJA

4.OK (KOS)

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

KAJ

4.OK (KOS)

 

zrušeno

Melounová Hana

3.hod

odpadá

CJL

OA3

 

odborná praxe

 

5.hod

odpadá

CJL

4.OK

 

zrušeno

Roháčková Alena

5.hod

odpadá

CJR

OA3

 

odborná praxe

Rudelová Jana

2.hod

odpadá

UCS

2.P (JA1)

 

studijní volno

 

3.hod

odpadá

UCS

2.P (JA2)

 

studijní volno

 

5.hod

změna

ÚCE

OA2

(306)

 

Smažilová Věra

1.hod

supl. (PG)

TECH

3.C (KC23)+

(209)

 
 

2.hod

odpadá

IKT

2.P (JA2)

 

studijní volno

 

3.hod

supl. (PG)

TOB

3.C (KC23)+

(209)

 

Šimurdová Jana

2.hod

odpadá

EkO

OA3

 

odborná praxe

 

3.hod

odpadá

EKN

4.OK (OA)

 

zrušeno

Brychtová Marie

1.hod

navíc

CJL

1.C (ARss)

(306)

 
 

2.hod

odpadá

MTR

4.OK (KOS)

 

zrušeno

Nádvorníková Šárka

3.hod

navíc

CHE

1.C (ARss)

(310)

 
 

6.hod

navíc

POZ

1.D (MAS)

(402)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.C

1.hod

CJL

ARss

(306)

navíc

Brychtová Marie

 
 

2.hod

MAT

ARss

(402)

navíc

Hofmanová Ivana

 
 

3.hod

CHE

ARss

(310)

navíc

Nádvorníková Šárka

 
 

4.hod

CJA

ARss

(302)

navíc

Malcová Jitka

 
 

5.hod

CJA

ARss

(JUA)

navíc

Myšáková Anna

 

1.D

6.hod

POZ

MAS

(402)

navíc

Nádvorníková Šárka

 

1.P

2.hod

CJA

 

(306)

změna

Myšáková Anna

 
 

3.hod

PRA

 

(402)

změna

Kujalová Eva

 

2.B

1.hod

TECH

KC23

(209)

supluje

Smažilová Věra

(PG)

 

2.hod

CJA

JA2

(405)

změna

Kujalová Eva

 
 

3.hod

TOB

KC23

(209)

supluje

Smažilová Věra

(PG)

 

5.hod

CJA

KCs

(302)

supluje

Malcová Jitka

(PG)

 

6.hod

OBN

   

odpadá

 

(ND)

3.C

1.hod

TECH

KC23

(209)

supluje

Smažilová Věra

(PG)

 

2.hod

MAT

   

odpadá

 

(JE)

 

3.hod

TOB

KC23

(209)

supluje

Smažilová Věra

(PG)

 

5.hod

SPK

   

odpadá

 

(HV)

3.M

3.hod

EkO

 

(211)

navíc

Houdková Věra

 

4.OK

0.hod

MAS

MAS1

 

odpadá

 

(JE)

 

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(JE)

 

2.hod

ÚCE

OA

 

odpadá

 

(HV)

 

2.hod

MTR

KOS

 

odpadá

 

(BR)

 

3.hod

EkO

EK

 

odpadá

 

(HV)

 

3.hod

EKN

OA

 

odpadá

 

(ŠI)

 

4.hod

CJA

KOS

 

odpadá

 

(MP)

 

4.hod

CJA

OA

 

odpadá

 

(MY)

 

5.hod

CJL

   

odpadá

 

(ME)

 

6.hod

EKC

OA

 

odpadá

 

(HV)

 

6.hod

KAJ

KOS

 

odpadá

 

(MP)

OA2

5.hod

ÚCE

 

(306)

změna

Rudelová Jana

 

Pedagogický dohled u třídy:

3.C (ARss), 1.- 5. hod - Ucitel OV

 

 

Suplování:   Pondělí 27.5.2019 (A-týden-sudý)

datum výpisu: 24.5.2019 (13:31)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.B

             

ZMK

             

1.C

               

ZMK

ZMK

         

1.D

               

ZMK

ZMK

         

1.P

           

ZMK

ZMK

ZMK

           

2.K

             

ZMK

ZMK

           

2.P

 

ZMK

ZMK

ZMK

ZMK

ZMK

ZMK

ZMK

             

OA.1

               

ZMK

           

OA2

               

ZMK

           

OA3

 

ODP

ODP

ODP

ODP

ODP

ODP

ODP

ODP

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peschova Iva

-

 

-

..

..

   

..

-

           

Houdková Věra

-

   

..

-

-

                 

Kratochvílová Marie

-

-

-

-

-

-

..

-

..

-

         

Kujalová Eva

       

..

..

..

               

Malcová Jitka

-

..

MY

     

..

-

-

           

Málková Pavlína

-

..

MY

     

-

..

..

           

Melounová Hana

....

 

..

..

..

   

-

-

           

Rudelová Jana

-

   

-

..

-

                 

Smažilová Věra

 

..

ST

-

ZS

ZS

-

..

..

-

         

Šimurdová Jana

 

..

..

-

-

..

..

..

-

-

         

Brychtová Marie

       

-

-

-

               

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

307

 

OPR

OPR

OPR

OPR

OPR

OPR

OPR

OPR

           

406

 

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

         

407

 

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

           

410

 

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Zedníček Stanislav

1.hod

změna

HOZ

OA.1

(306)

 
 

3.hod

navíc

TEV

OA2

(SH)

 
 

4.hod

navíc

TEV

OA2

(SH)

 
 

4.hod

spojeno (SŽ)

TEV

2.K

(SH)

 
 

5.hod

spojeno (SŽ)

TEV

2.K

   

Myšáková Anna

1.hod

navíc

CJA

OA2

(211)

 
 

2.hod

supl. (MC)

CJA

2.D (MAS)

(305)

 
 

2.hod

spojeno (MP)

CJA

2.K

(305)

 
 

5.hod

navíc

CJA

1.P

(306)

 

Peschova Iva

6.hod

odpadá

CJL

2.P

 

závěrečné a maturit.zkoušky

Hofmanová Ivana

1.hod

změna

MAT

1.C

(209)

 
 

3.hod

změna

MAT

1.B

(211)

 

Hošková Jitka

1.hod

změna

KAP

2.D (ARss)

(214)

 
 

2.hod

změna

KAP

1.C (ARss)

(214)

 
 

3.hod

změna

KAP

1.C (ARss)

(209)

 
 

4.hod

přesun <<

RTV

1.C (ARss)

(209)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

RTV

1.C (ARss)

 

na 4.hod

Houdková Věra

1.hod

odpadá

ÚCE

OA3

 

odborná praxe

Hronková Radka

7.hod

odpadá

FIN

OA3

 

odborná praxe

 

8.hod

odpadá

FIN

OA3

 

odborná praxe

Jelínková Soňa

4.hod

odpadá

TEV

4.OK

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

TEV

4.OK

 

zrušeno

Jelínková Hana

1.hod

odpadá

MAT

4.OK

 

zrušeno

 

2.hod

navíc

MAT

OA2

(302)

 

Kubálková Marie

2.hod

změna

PGR

2.D (ARss)

(VTB)

 
 

3.hod

změna

PGR

2.D (ARss)

(VTB)

 

Kujalová Eva

3.hod

přesun <<

PRA

1.P

(402)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

PRA

1.P

 

na 3.hod

Majorová Naděžda

1.hod

navíc

MAT

1.P

(402)

 
 

2.hod

odpadá

MAT

2.P

 

závěrečné a maturit.zkoušky

 

5.hod

navíc

MAT

2.D

(305)

 
 

9.hod

odpadá

ZDR

4.OK (KOS)

 

zrušeno

Malcová Jitka

3.hod

odpadá

TEV

OA2

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

TEV

OA2

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

TEV

2.D

 

zrušeno

Málková Pavlína

4.hod

odpadá

CJA

2.P (JA2)

 

závěrečné a maturit.zkoušky

Roháčková Alena

1.hod

změna

CJN

1.B

(310)

 
 

2.hod

odpadá

CJR

OA3

 

odborná praxe

 

4.hod

přesun <<

CJN

OA.1 (JN)

(302)

z 7.hod

 

4.hod

navíc

CJR

OA.1 (JR)

(302)

 
 

7.hod

přesun >>

CJN

OA.1 (JN)

 

na 4.hod

 

8.hod

odpadá

CJR

OA.1 (JR)

 

závěrečné a maturit.zkoušky

Rudelová Jana

1.hod

odpadá

UCS

2.P (JA2)

 

závěrečné a maturit.zkoušky

Starý Petr

2.hod

supl. (SŽ)

KVS

1.C (MAS)

(VTA)

 
 

4.hod

přesun <<

OBN

2.D

(305)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

OBN

2.D

 

na 4.hod

Stehlíková Andrea

1.hod

přesun <<

OBN

3.D

(405)

z 7.hod

 

2.hod

navíc

VKO

3.D

(405)

 
 

7.hod

přesun >>

OBN

3.D

 

na 1.hod

Brychtová Marie

2.hod

odpadá

KOS

4.OK (KOS)

 

zrušeno

Fňukal Zdeněk

8.hod

odpadá

MSR

1.D (MaCD)+

 

závěrečné a maturit.zkoušky

 

9.hod

odpadá

MSR

1.D (MaCD)+

 

závěrečné a maturit.zkoušky

Nádvorníková Šárka

4.hod

přesun <<

POZ

1.C (MAS)

(306)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

POZ

1.C (MAS)

 

na 4.hod

 

7.hod

odpadá

CHE

2.K

 

závěrečné a maturit.zkoušky

 

8.hod

odpadá

ZPV

OA2

 

závěrečné a maturit.zkoušky

Změny v rozvrzích tříd:

1.B

1.hod

CJN

 

(310)

změna

Roháčková Alena

 
 

3.hod

MAT

 

(211)

změna

Hofmanová Ivana

 

1.C

1.hod

MAT

 

(209)

změna

Hofmanová Ivana

 
 

2.hod

KAP

ARss

(214)

změna

Hošková Jitka

 
 

2.hod

KVS

MAS

(VTA)

supluje

Starý Petr

(SŽ)

 

3.hod

KAP

ARss

(209)

změna

Hošková Jitka

 
 

4.hod

RTV

ARss

(209)

přesun <<

Hošková Jitka

z 6.hod

 

4.hod

POZ

MAS

(306)

přesun <<

Nádvorníková Šárka

z 6.hod

 

4.hod

CJA

   

odpadá

 

(KJ)

 

6.hod

RTV

ARss

 

přesun >>

 

na 4.hod

 

6.hod

POZ

MAS

 

přesun >>

 

na 4.hod

1.P

1.hod

MAT

 

(402)

navíc

Majorová Naděžda

 
 

3.hod

PRA

 

(402)

přesun <<

Kujalová Eva

z 7.hod

 

5.hod

CJA

 

(306)

navíc

Myšáková Anna

 

2.D

1.hod

KAP

ARss

(214)

změna

Hošková Jitka

 
 

2.hod

PGR

ARss

(VTB)

změna

Kubálková Marie

 
 

2.hod

CJA

MAS

(305)

supluje

Myšáková Anna

(MC)

 

3.hod

PGR

ARss

(VTB)

změna

Kubálková Marie

 
 

4.hod

OBN

 

(305)

přesun <<

Starý Petr

z 7.hod

 

5.hod

MAT

 

(305)

navíc

Majorová Naděžda

 
 

6.hod

TEV

   

odpadá

 

(MC)

 

7.hod

OBN

   

přesun >>

 

na 4.hod

2.K

2.hod

CJA

 

(305)

spojí

Myšáková Anna

(MP)

 

4.hod

TEV

 

(SH)

spojí

Zedníček Stanislav

(SŽ)

 

5.hod

TEV

   

spojí

Zedníček Stanislav

(SŽ)

3.D

1.hod

OBN

 

(405)

přesun <<

Stehlíková Andrea

z 7.hod

 

2.hod

VKO

 

(405)

navíc

Stehlíková Andrea

 
 

5.hod

EkO

   

odpadá

 

(ŠI)

 

7.hod

OBN

   

přesun >>

 

na 1.hod

4.OK

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(JE)

 

2.hod

KOS

KOS

 

odpadá

 

(BR)

 

2.hod

CJA

OA

 

odpadá

 

(MY)

 

3.hod

CJL

   

odpadá

 

(ME)

 

4.hod

TEV

   

odpadá

 

(JS)

 

5.hod

TEV

   

odpadá

 

(JS)

 

7.hod

EkO

OA

 

odpadá

 

(ŠI)

 

7.hod

CJA

KOS

 

odpadá

 

(MP)

 

8.hod

KAJ

KOS

 

odpadá

 

(MP)

 

9.hod

ZDR

KOS

 

odpadá

 

(MJ)

OA.1

1.hod

HOZ

 

(306)

změna

Zedníček Stanislav

 
 

4.hod

CJN

JN

(302)

přesun <<

Roháčková Alena

z 7.hod

 

4.hod

CJR

JR

(302)

navíc

Roháčková Alena

 
 

4.hod

CJL

   

odpadá

 

(ME)

 

6.hod

EkO

   

odpadá

 

(KJ)

 

7.hod

CJN

JN

 

přesun >>

 

na 4.hod

OA2

1.hod

CJA

 

(211)

navíc

Myšáková Anna

 
 

2.hod

MAT

 

(302)

navíc

Jelínková Hana

 
 

3.hod

TEV

 

(SH)

navíc

Zedníček Stanislav

 
 

4.hod

TEV

 

(SH)

navíc

Zedníček Stanislav

 
 

5.hod

PEK

JAn

 

odpadá

 

(KJ)

 

6.hod

PEK

JAr

 

odpadá

 

(KT)

 

Zpracováno v systému Bakaláři