SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo
 • 015-prijimacirizeni2020-slideshow.png
 • 016-slide-2020-info1.jpg
 • 017-slide-2020-info3.jpg
 • 018-slide-2020-info4.jpg

Úvod

Nabídka stravování

Nabídka stravování

20.5.2020

Od 25. 5. 2020 nabízíme stravování pro stávající, ale také pro nové strávníky, kteří by měli o stravování zájem.

Cena:
Cena jednoho oběda 80 Kč včetně jednorázového obalu.

Objednávky:
Nově – každý strávník zůstává i nadále odhlášen, přihlašuje se každý sám!

Telefonicky od 7:00 do 9:00 hodin na telefonním čísle 739 033 647 či 566 655 025 nebo na stránkách www.strava.cz (pro stávající strávníky, v případě potíží telefonicky nebo emailem na chlubnova@obchodskolazr.cz) nejpozději den předem do 9:00.

Odhlašování pouze telefonicky den předem do 9:00.

Výdej stravy:
Výdej stravy v čase od 10:30 do 11:00 u okénka zadního vchodu budovy do jednorázových obalů školní jídelny.

Platba (noví strávníci):
Noví strávníci uhradí platbu vždy předem dle objednaného počtu obědů na daný týden. A to na účet č. 157 260 513 / 0600.
Z tohoto důvodu je nutné objednávky stravy provádět na celý týden dopředu.

Pozn.: V případě malého zájmu strávníků bychom bohužel tuto službu z ekonomických důvodů poskytnout nemohli.

Případné informace o změnách budou uvedeny na našich stránkách nebo na vchodových dveřích budovy školy, stejně jako v minulosti.


Výběrové řízení na pracovní pozici učitele odborného výcviku oboru kuchař - číšník

18.5.2020 | Další...

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

učitel odborného výcviku učebního oboru kuchař - číšník.

Nabízíme:

 • tvořivou práci s mladými lidmi
 • odborný růst
 • dobrý pracovní kolektiv
 • 40 dní dovolené a 12 dní studijního volna
 • nástup od 1. 9. 2020

Rozvrh konzultací pro OA4 a 2P v týdnu 18.-22.5.2020 (ostatní rozpisy zůstávají beze změn)

14.5.2020

Rozvrh konzultací pro OA4 v týdnu 18.-22.5.2020

Rozvrh konzultací pro 2P v týdnu 18.-22.5.2020


Školní salony se otevřou až v září

14.5.2020

Vážení zákazníci,

oznamujeme, že provoz našich školních salonů bude pro veřejnost zahájen v září 2020.

Věřím, že nám zachováte svoji přízeň a v září nás opět navštívíte.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

 

Radka Pospíchalová
zástupkyně ředitelky pro odborný výcvik

telefon: 733 261 272, 566 655 015


Čestné prohlášení - pro končící ročníky

6.5.2020

Při prvním vstupu do školy musí žák předložit podepsané čestné prohlášení (tiskopis bude k dispozici také ve vestibulu školy). U nezletilých žáků musí čestné prohlášení podepsat zákonný zástupce. Více v informacích k obnovení osobní přítomnosti žáků.
 


Rozpis konzultací - odborný výcvik (změněno)

4.5.2020 | Další...

Rozpis konzultačních hodin pro 3. ročníky učebních oborů


Rozpis konzultací - teoretické vyučování

4.5.2020 | Další...

Rozpis konzultací od 11. 5. do 22. 5. 2020Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

29.4.2020

Upraveno VYHLÁŠKOU Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020

Hodnocení žáků nižších ročníků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

 • z podkladů pro hodnocení, které byly získány do uzavření škol (do 10.3.2020)
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení, které vznikly z distanční výuky
 • podpůrně z podkladů, které vzniknou z aktivit v době, kdy mohou žáci docházet do školy (předpoklad od 1.6.2020)
 • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Způsob předání vysvědčení za druhé pololetí se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Posledním dnem druhého pololetí je úterý 30. června.

Hodnocení žáků končících ročníků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

 • z podkladů pro hodnocení, které byly získány do uzavření škol (do 10.3.2020)
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení, které vznikly z distanční výuky
 • podpůrně z podkladů, které vzniknou z aktivit v době, kdy mohou žáci docházet do školy (předpoklad od 11.5.2020)
 • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
 • všichni žáci jsou připuštěni k maturitní i závěrečné zkoušce

Vysvědčení za druhé pololetí bude žákům končících ročníků předáno poslední vyučovací den před konáním maturitní a závěrečné zkoušky.


Hledáme nového kolegu na pozici učitel odborných ekonomických předmětů

28.4.2020 | Další...

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Učitel/ka odborných ekonomických předmětů

Nabízíme:

 • perspektivní zaměstnání
 • kreativní práci s mladými lidmi
 • příjemné pracovní prostředí
 • možnost profesního růstu
 • 40 dní dovolené a 12 dní studijního volna

Nástup: 1. 9. 2020


Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení učebních oborů.

22.4.2020

Právě byly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení učebních oborů.


Odevzdávání zápisových lístků – nové informace

16.4.2020
 • Uchazeči o obory vzdělání s výučním listem mohou odevzdávat svůj zápisový lístek počínaje dnem zveřejnění výsledků přijímacího řízení učebních oborů – 22. 4. 2020.
 • Zápisové lístky prosím odevzdávejte prostřednictvím pošty či vhozením do schránky umístěné na budově školy. Následně Vám potvrdíme přijetí zápisového lístku mailem nebo telefonicky.
 • Termín odevzdání zápisového lístku pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou (případně jednoho učebního a jednoho maturitního oboru) se bude odvíjet od termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Poslední den odevzdání zápisového lístku bude teprve stanoven. Pokud ale uchazeč neodevzdá zápisový lístek do tohoto termínu, vzdává se práva být přijat v 1. kole přijímacího řízení.
 • O novém termínu informačních schůzek a podpisu smlouvy o vzdělávání budete včas informováni.

Vedení školy


Konzultační hodiny

14.4.2020
I v době nouzového stavu nabízíme konzultační hodiny učitelů. Předem si domluvte přesný čas a způsob, kterým konzultace proběhne. Pro domluvu s vyučujícím využívejte email - uveden v rozpisu konzultačních hodin
 

Pomoc se zvládnutím nouzového stavu

8.4.2020

Speciální pedagog


Preventista - konzultace

8.4.2020


Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020/2021

2.4.2020

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020/2021

Učební obory (Aranžér, Kuchař – číšník, Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér)

 • Písemné pozvánky na informační schůzky byly rozeslány poštou.
 • Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení učebních oborů zůstává stejný: 22. 4. 2020.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce u vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy. Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou.
 • Informační schůzky se uskuteční v náhradním termínu, kdy také zájemci o studium podepíší smlouvu o vzdělávání a odevzdají zápisový lístek. Termín schůzek uveřejníme na našich webových stránkách na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (předpokládáme v období června).  

 

Studijní obory (Obchodní akademie, Kosmetické služby, Podnikání)

 • Písemné pozvánky na přijímací zkoušky nemohly být rozeslány z důvodu zatím neznámého termínu konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Termín jednotné přijímací zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Konat se budou nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách. Obsah jednotné přijímací zkoušky zůstává stejný (písemný test z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace). Jednotnou přijímací zkoušku bude uchazeč konat pouze na jedné škole a to té, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí. Druhá škola bude s výsledky jednotných testů seznámena.
 • Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení studijních oborů bude nejpozději 8. den po konání jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči se zákonnými zástupci budou pozváni do školy, podepíší smlouvu o vzdělávání a odevzdají zápisový lístek.

 

Upozornění

 • Sledujte naše webové stránky, kde budou zveřejněny všechny důležité termíny.
 • Nový termín odevzdání zápisového lístku do všech oborů bude teprve stanoven.
 • V případě nejasností a pochybností Vám rádi poradíme na tel. 566 655 011.

 

Vedení školy


Informace o přijímacím řízení a ukončování studia

1.4.2020

Pro uchazeče o studium a pro žáky končících ročníků:

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020.


Jsme na telefonu a emailu

19.3.2020

Provozní doba školy je pro veřejnost od 8:00 do 14:00. Obracejte se na nás telefonicky nebo emailem, děkujeme. 

Platí do odvolání.

Přípravné kurzy na přijímačky jsou zrušeny, o náhradních termínech budeme informovat na stránce s přípravnými kurzy.

Pro domácí přípravu můžete využít testy z předchozích let s výsledky a další informace na stránkách Cermatu.


Distanční forma výuky

16.3.2020

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE:

Současné opatření neukončuje výuku!!!! Výuka bude probíhat distanční formou.

S žáky budeme prvotně komunikovat přes emailové adresy - komu nechodí emaily s pokyny, tak musí kontaktovat svého třídního učitele.

Informace o formě výuky a o úkolech budou rozesílány během dnešního a zítřejšího dne (tedy 16. 3. a 17. 3.). Všechny úkoly a pokyny jsou pro žáky závazné a budou také z těchto činností hodnoceni.

Výuka může probíhat i prostřednictvím jiného komunikačního kanálu, dle domluvy s vyučujícím daného předmětu.

Každý týden v průběhu pondělí a úterý budeme zadávat úkoly a každý týden v průběhu čtvrtka a pátka je budou žáci dle pokynů odevzdávat.

Od 1. 4. bude výuka u končících tříd zaměřena na stěžejní předměty.

Vedení školy


Uzavření kuchyně

16.3.2020

S účinností od 16.3.2020 do odvolání je provoz kuchyně uzavřen.

Strávníci jsou automaticky odhlášeni.

 


Poradenské centrum Kolping

Poradenské centrum Kolping

11.3.2020 | Další...

Naše škola se zapojila jako partnerská škola do projektu Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou.

Projekt poskytuje školám a rodičům žáků ve Žďáře nad Sázavou odbornou podporu při vzájemné komunikaci, při řešení náročných situací spojených se vzděláváním a výchovou, při kontaktech s institucemi. Cílem je zlepšení sociálního zapojení žáků a snížení jejich školní neúspěšnosti.


Mimořádná opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace

11.3.2020

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je s účinností ode dne 11. března 2020 do odvolání uzavřena škola, domov mládeže a školní jídelna pro všechny žáky školy.

Začátkem příštího týdne budou žáci kontaktováni prostřednictvím třídních učitelů v souvislosti s náhradní variantou výuky. Doplňující zkoušky jsou odloženy, bude stanoven nový termín.

Školní jídelna zatím zůstává v provozu pro zaměstnance školy a cizí strávníky. Žáci školy jsou automaticky ze stravování odhlášeni.

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky jsou pro tuto chvíli odloženy.

O dalším průběhu vás budeme průběžně informovat na webových stránkách školy.

Vedení školy


Barvičky aneb Praxe trochu jinak

Barvičky aneb Praxe trochu jinak

11.3.2020 | Další...

V rámci odborného výcviku jsme se my, studentky 1. ročníku Střední školy obchodní a služeb, oboru interiérové a aranžérské tvorby, zúčastnily pracovního workshopu v prodejně Barvičky ve Žďáru nad Sázavou. Majitel obchodu pan Hübl nám s velkou ochotou vysvětloval a ukazoval sortiment tapet, lepidel, penetrací, nářadí a pomůcek potřebných k tapetování. Seznámil nás s používáním fototapet, samolepicích folií a barev v interiéru, které v prodejně nabízí. 


Jak ulevit od bolesti – výukou nových metod

Jak ulevit od bolesti – výukou nových metod

11.3.2020 | Další...

Bolest a zranění pohybového aparátu lidského těla jsou stále větším problémem lidské populace. Neustále jsou vynalézány nové více či méně úspěšné metody jejího odstraňování.

Výuka v našem učebním oboru masér sleduje nové metody v úlevách od bolesti a jednou z možností je organizování vzdělávacích kurzů. Ve dnech 17. - 19. února 2020 proběhl na naší škole kurz tejpování a kurz svalových spoušťových bodů (trigger points). Oba kurzy zajišťovala Škola tejpování z Velkého Meziříčí pod vedením lektora Tomáše Nedomy.


Informace ke koronaviru

5.3.2020

Vážení rodiče, studenti, kolegové pedagogové,

pokud jste v posledních 14 dnech navštívili postižené oblasti s aktuálním výskytem koronaviru, žádáme Vás o ohleduplnost vůči všem žákům a zaměstnancům školy.

Doporučujeme Vám, abyste před příchodem do školy po jarních prázdninách kontaktovali svého lékaře (v první fázi nejlépe telefonicky) a poradili se o dalším postupu.

Informační leták od kraje Vysočina

K dispozici je také infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 

724 810 106, 725 191 367

Vše také můžete konzultovat na Krajské hygienické stanici kraje Vysočina:

567 564 551 (po-čt: 8:00 – 15:00, pá: 8:00 – 14:30), infolinka 566 650 866


Ředitelské volno

4.3.2020

Na základě ustanovení § 24, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. z organizačních a provozních důvodů v pátek dne 6. března 2020 ředitelské volno.

Všichni žáci jsou automaticky odhlášeni ze stravování.

Ing. Radka Hronková
ředitelka školy


Učíme se z reálného života

Učíme se z reálného života

21.2.2020 | Další...

Ve středu 19. 2. 2020 jsme navštívily kosmetický salon Evita ve Žďáře nad Sázavou. Uvítala nás velice příjemná paní kosmetička Gabriela Šípková a ukázala nám přístroj Teleangitron, kterým se odstraňují chloupky a žilky v obličeji. 


Jídelna uzavřena 26. 2. 2020

18.2.2020

Ve středu 26. 2. 2020 budou všichni žáci školy, cizí strávníci a žáci i učitelé ZŠ odhlášeni ze stravování. Omlouváme se za komplikace, jídelna bude uzavřena z provozních důvodů.

Přihlášeni zůstávají učitelé, zaměstnanci školy a ubytovaní žáci, kteří dostanou studený balíček.


FAIRTRADE naživo

6.2.2020 | Další...

Přijďte na chvíli odpoledne posedět, potkat se se zajímavými lidmi, dozvědět se něco o Fair trade a ochutnat fairtradovou kávu či čaj a něco na zub…

Čtvrtek 13.2.2020 v 17 hodin U tety Hany - více na plakátku


Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce

4.2.2020 | Další...

Kurzy jsou určeny pro uchazeče, kteří podali přihlášku na jeden ze studijních oborů na naší škole (Obchodní akademie, Kosmetické služby, Podnikání).


Svatební den

Svatební den

28.1.2020 | Další...

V úterý 21. 1. 2020 se konal pro 1., 2. a 3. ročník oboru Interiérová a aranžérská tvorba workshop s bývalou studentkou oboru Aranžér Jitkou Čechovou, nyní Svobodovou.
Provoz školní jídelny o vánočních prázdninách

10.12.2019

Provoz školní jídelny bude ukončen ve čtvrtek 19. 12. 2019. V pátek 20. 12. 2019 již nevaříme - všichni strávníci jsou odhlášeni.
Po vánočních prázdninách bude provoz zahájen v pondělí 6. 1. 2020.


Nechali se oholit pro dobrou věc…

Nechali se oholit pro dobrou věc…

9.12.2019 | Další...

Movember je měsíc mužské solidarity, který připadá na měsíc listopad, jeho symbolem je rostoucí knír nebo vousy. 


Mladý módní tvůrce České republiky

Mladý módní tvůrce České republiky

3.12.2019 | Další...

S příchodem podzimních dnů se již tradičně konala soutěž MMT v Jihlavě, kde i naše škola měla své zastoupení.


Úspěch v národním kole soutěže Trophée Mille 2019

Úspěch v národním kole soutěže Trophée Mille 2019

2.12.2019 | Další...

 

Národní kolo mezinárodní gastronomické soutěže přenesené do ČR Trophée Mille Česká republika přineslo úspěch pro tým z naší školy. Soutěž byla realizována za podpory kraje Vysočina a francouzským michelinským šéfkuchařem Phillipem Millem z Remeše.

 


Harmonogram školního roku 2019/2020

10.10.2019 | Další...

Prázdniny, rodičovské schůzky, akce, závěrečné zkoušky, ... aneb co nás čeká.


» Archiv