SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

Odborná příprava směřována na: masérské služby různými typy masérských technik, rekondici a regeneraci, propagaci zdravého životního stylu. Vedení po odborné, ekonomické a informační stránce tak, aby absolvent byl schopen provozovat vlastní živnost.

Uplatnění: masérské, rehabilitační a poradenské služby v provozovnách, studiích, wellness a fit centrech, lázních a ve vlastním podnikatelském subjektu.


 

Kompetence oboru : Rekondiční a sportovní masér

  • Žáci ovládají základní masérské techniky – klasickou masáž, sportovní masáž, baňkování, reflexní masáž, lymfatickou masáž, masáž lávovými kameny
  • Dokáží provést vyšetření pohybového aparátu, zhodnotit vhodnost a nevhodnost masáže
  • Volí vhodnou techniku masáže, volí vhodné přípravky v souladu s technologickými postupy
  • Znají anatomii těla, používají odbornou terminologii
  • Dokáží doporučit cvičební plán a opatření ke zlepšení pohybových potíží, ke snížení bolestivosti
  • Umí vystupovat profesionálně a kultivovaně ke svým klientům
  • Získají znalosti a dovednosti k samostatnému podnikání
  • Velmi důležitá je manuální zručnost, fyzická zdatnost, schopnost empatie a radost z práce, která pomáhá druhým !

Učební plán oboru vzdělání

13.8.2014