SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Harmonogram školního roku 2019/2020

Prázdniny, rodičovské schůzky, akce, závěrečné zkoušky, ... aneb co nás čeká.


Organizace školního roku 2019/2020

Pololetí

I. pololetí

pondělí 2. září 2019 – čtvrtek 30. ledna 2020

II. pololetí

pátek 31. ledna 2020 – úterý 30. června 2020

Prázdniny

Podzimní

úterý 29. října – středa 30. října 2019

Vánoční

pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020

Pololetní

pátek 31. ledna 2020

Jarní

9. března – 15. března 2020

Velikonoční

čtvrtek 9. dubna 2020

Hlavní

středa 1. července – pondělí 31. srpna 2020

Svátky ve školním roce

Den české státnosti

sobota 28. září 2019

Den vzniku samostatného československého státu

pondělí 28. října 2019

Den boje za svobodu a demokracii

neděle 17. listopadu 2019

Velký pátek

pátek 10. dubna 2020

Velikonoční pondělí

pondělí 13. dubna 2020

Svátek práce

pátek 1. května 2020

Den vítězství

pátek 8. května 2020

Pedagogické rady

Úvodní

pátek 30. srpna 2019 v 12.00 hodin

 

 

za I. čtvrtletí

úterý 5. listopadu 2019 v 15.00 hodin

 

 

za I. pololetí

čtvrtek 23. ledna 2020 v 15.00 hodin

 

 

za III. čtvrtletí

úterý 7. dubna 2020 v 15.00 hodin

za II. pololetí

pondělí 22. června 2020 v 15.00 hodin

 

 

Třídní rodičovské schůzky

po I. čtvrtletí

úterý 12. listopadu 2019 v 15.00 hodin

 

 

po III. čtvrtletí

úterý 14. dubna 2020 v 15.00 hodin

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Odevzdání přihlášky na SŠ

do 1. března 2020, resp. do 2. března 2020

Přijímací zkoušky – maturitní obory

od 12. do 28. dubna 2020

Jednotný termín stanoví MŠMT

 

 

Přijímací řízení – učební obory

22. dubna 2020

 

 

Maturitní zkoušky 2019 – podzimní zkušební období

DT, PP společná část MZ

2. – 4. září 2019

Praktická zkouška PČ MZ

12. – 13. září 2019

Ústní zkouška SČ a PČ MZ

18. září 2019 (OA/KOS) a 19. září 2019 (Podnikání)

Závěrečné zkoušky 2019 – náhradní a opravné termíny

Písemná zkouška

6. září 2019

Praktická zkouška

9. – 12. září 2019

Ústní zkouška

17. září 2019

Maturitní zkoušky 2020 – jarní zkušební období

Přihlašování k MZ

jarní termín

podzimní termín

 

2. prosince 2019

25. června 2020

Jmenování MP MK, členů MK

do 31. března 2020

Praktická zkouška PČ MZ 4OA, 2P

23. – 24. dubna 2020

Ukončení 2. pololetí 4. roč., 2P

22. dubna 2020

Didaktické testy a písemná práce společné části MZ

8. a 30. dubna 2020

4. – 6. května 2020

 

OA4

2P

Ústní zkouška SČ a PČ MZ

19. – 21. 5.

25. – 27. 5.

Slavnostní vyřazení žáků

29. května 2020

OA (14.30)               2P (15.00 hodin)

Závěrečné zkoušky 2020

Jmenování MP a členů ZK

do 15. 3. 2020

 

AR

KAD

MAS

Ukončení 2. pololetí 3. ročníků

4. června 2020

Písemná zkouška

5. června 2020

Praktická zkouška

8. – 10. 6.

8. – 10. 6.

8. – 11. 6.

8 – 10. 6.

Studijní volno

11. – 16. 6.

11. – 16. 6.

12. – 17. 6.

11. – 16. 6.

Ústní zkouška

17. června

17. června

18. června

18. června

Slavnostní vyřazení žáků

19. června 2020                                                

3.D (14.30)                  3.B (15.00)

Odborná praxe

OA3

18. – 29. května 2020

1.P

8. – 19. června 2020

Kurzy, odborné exkurze, výlety, klasifikace

Lyžařský a snowboardový kurz

leden, únor 2020

Vodácký kurz

květen, červen 2020

Odborné exkurze do podniků

školní rok 2019/2020

Odborná exkurze ČNB OA3, 2P

prosinec 2019

JA Czech – studentské firmy

Hradec Králové / prosinec 2019

Praha / jaro 2020

Třídní výlety

červen 2020

Uzavření klasifikace

I. pololetí – 22. ledna 2020

II. pololetí 19. června 2020

                 

 

 

 

 

Přehlídky středních škol

 

Přehlídka škol Havlíčkův Brod, Chrudim, Žďár nad Sáz., Jihlava…

říjen – listopad 2019

 

Den otevřených dveří

 

SŠOS Žďár nad Sázavou

pátek 6. prosince 2019

 

pátek 10. ledna 2020

 

Akce na úseku odborného výcviku

 

Masérská soutěž Klimkovice

říjen 2019

 

Zlatý masér 2019

říjen 2019

 

AR JUNIOR 2019 České Budějovice

listopad 2019

 

Mladý módní tvůrce Jihlava

                                 prosinec 2019

 

Odborné kurzy pro obor Kosmetické služby  -  modeláž nehtů, mikro masáž očního okolí, trvalá na řasy, líčení, prezentace firem, novinky na trhu apod.

školní rok 2019/2020

 
 
 

Odborné kurzy pro obor Kadeřník exkurze do velkoskladu, prezentace kadeřnických firem, novinky na trhu, odborné školení od firmy Londa, odborné školení od firmy Wella, přednáška zaměřená na vizáž, zdravý životní styl, péče o zdraví

školní rok 2019/2020

 

Barmanský kurz

březen – duben 2020

 

Žákovské projekty 1. + 2. ročníky učební obory, 1. + 3. ročník kosmetické služby

leden – květen 2020

 

Stáže pedagogů na pracovištích firem

 2019/2020

 

Trophée Mille ČR

listopad 2019

 

Harmonie 2020

březen 2020

 

Pracovní workshopy odborníků z praxe

říjen – listopad 2019

duben a květen 2020

 

Akce na úseku teoretického vyučování

 

Adaptační program pro 1. ročníky

postupně v průběhu 3. – 13. září 2019

 

Srdíčkový den – humanitární akce

26. září 2019

 

Vstupní interní prověrky prvních ročníků studijních tříd OA1 + 1P

září 2019

 

Soutěž finanční gramotnosti ZŠ

23. říjen 2019

 

Soutěž „Rozpočti si to“

leden – červen 2020

 

Knihovnické lekce pro 1. ročníky

 říjen – listopad 2019

 

Gaudeamus pro OA4, 2P

 

Náborový projekt Jak se co dělá?

20. listopadu 2019

 

Soutěž anglický jazyk ZŠ

10. prosince 2019

 

Vzdělávací přednášky, semináře

říjen 2019 – červen 2020

 

Projekt školní časopis 2K + OA2

školní rok 2019/2020

 

První pomoc do škol – 2. ročníky

 

Zeměpisné pořady

 

Divadelní představení  DK Žďár n. S., Jihlava

 

Počítačová gramotnost ECDL

říjen 2019 – červen 2020

 

 Divadelní představení v AJ

říjen 2019 – červen 2020

 

Prevence SPJ – vzdělávací pořady

říjen 2019 – červen 2020

 

Školní maturitní generálka

prosinec 2019 – únor 2020

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí

 

Školní kola olympiád  CJL ,CJA, CJN

 leden 2020

 

Účtování versus účetnictví

leden 2020

 

Stužkovací ples SŠOS

21. 2. 2020

 

Školní kolo v graf. disciplínách

 březen 2020

 

Memoriál Petra Vejvody v halové kopané

 březen 2020

 

Celoškolské divadelní představení

březen 2020

 

Maturitní  generálka  - ilustrační testy

 

Přehled vědomostí žáků 3. ročníku k ZZ – školní kolo

 

Junior Lingua- soutěž učňů v cizím jazyce Třebíč

duben - květen 2020

 

Florbal dívek – školy SČMSD

 

Ekologické exkurze do ČOV 1. roč.

 

Ročníková práce CJL OA3

 únor - červen 2020

 

Muzeum knihy exkurze H. Brod

červen 2020

 

10.10.2019