SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020/2021

Učební obory (Aranžér, Kuchař – číšník, Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér)

  • Písemné pozvánky na informační schůzky byly rozeslány poštou.
  • Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení učebních oborů zůstává stejný: 22. 4. 2020.
  • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce u vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy. Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou.
  • Informační schůzky se uskuteční v náhradním termínu, kdy také zájemci o studium podepíší smlouvu o vzdělávání a odevzdají zápisový lístek. Termín schůzek uveřejníme na našich webových stránkách na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (předpokládáme v období června).  

 

Studijní obory (Obchodní akademie, Kosmetické služby, Podnikání)

  • Písemné pozvánky na přijímací zkoušky nemohly být rozeslány z důvodu zatím neznámého termínu konání jednotné přijímací zkoušky.
  • Termín jednotné přijímací zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Konat se budou nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách. Obsah jednotné přijímací zkoušky zůstává stejný (písemný test z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace). Jednotnou přijímací zkoušku bude uchazeč konat pouze na jedné škole a to té, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí. Druhá škola bude s výsledky jednotných testů seznámena.
  • Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení studijních oborů bude nejpozději 8. den po konání jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči se zákonnými zástupci budou pozváni do školy, podepíší smlouvu o vzdělávání a odevzdají zápisový lístek.

 

Upozornění

  • Sledujte naše webové stránky, kde budou zveřejněny všechny důležité termíny.
  • Nový termín odevzdání zápisového lístku do všech oborů bude teprve stanoven.
  • V případě nejasností a pochybností Vám rádi poradíme na tel. 566 655 011.

 

Vedení školy


2.4.2020