SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Odevzdávání zápisových lístků – nové informace

  • Uchazeči o obory vzdělání s výučním listem mohou odevzdávat svůj zápisový lístek počínaje dnem zveřejnění výsledků přijímacího řízení učebních oborů – 22. 4. 2020.
  • Zápisové lístky prosím odevzdávejte prostřednictvím pošty či vhozením do schránky umístěné na budově školy. Následně Vám potvrdíme přijetí zápisového lístku mailem nebo telefonicky.
  • Termín odevzdání zápisového lístku pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou (případně jednoho učebního a jednoho maturitního oboru) se bude odvíjet od termínu jednotné přijímací zkoušky.
  • Poslední den odevzdání zápisového lístku bude teprve stanoven. Pokud ale uchazeč neodevzdá zápisový lístek do tohoto termínu, vzdává se práva být přijat v 1. kole přijímacího řízení.
  • O novém termínu informačních schůzek a podpisu smlouvy o vzdělávání budete včas informováni.

Vedení školy


16.4.2020