SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Distanční výuka

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví bude od  5.10.2020 probíhat teoretická výuka distanční formou. Prvotní komunikační kanál bude email, popř. systém bakaláři. Účast na distanční výuce je povinná. V případě jakýchkoliv problémů spojených s distanční výukou kontaktujte svého třídního učitele.

Odborný výcvik bude probíhat v normálním režimu. Na praktickou výuku se nařízení o distanční výuce nevztahuje!

Obědy – žáci mají možnost odebírat dotovaný oběd i během distanční výuky. Všichni zůstávají tedy přihlášeni. Je povinností strávníka si oběd odhlásit.

 

Věříme, že se jedná o stav, který potrvá pouze dva týdny a zase se uvidíme všichni osobně!


2.10.2020