SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

64 - 41 - L / 51 Podnikání - bezplatné studium

Pro absolventy všech tříletých učebních oborů Poskytnuté vzdělání - studium je zakončeno maturitní zkouškou a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Uplatnění absolventů - v obchodně provozních funkcích , při řízení všech typů obchodních podniků , reklamních agentur , restauračních a hotelových provozů , včetně soukromého sektoru . Absolvent je připraven pro dráhu podnikatele , majitele firmy či společnosti , zejména v oboru své profese . Může se ucházet o studium na vysokých a vyšších odborných školách .


 

Učební plán - hodinová dotace je v 1 a 2. ročníku max. 32 hodin týdně a obsahuje:

a) všeobecně vzdělávací předměty povinné a výběrové, výuku jednoho zvoleného jazyka

b) odborné předměty ekonomicko administrativní

c) výběrové k profilaci studia

Podmínkou přijetí je získání výučního listu a splnění podmínek přijímacího řízení.

V areálu školy je zajištěno ubytování a stravování formou obsluhy s výběrem jídel , denní bar pro žáky atd.

Učební plán oboru vzdělávání

13.8.2013