SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Aktuality

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení

30.6.2020

Právě byly zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení studijních i učebních oborů.


Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení studijních oborů

15.6.2020

Právě byly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení studijních oborů.


Výběrové řízení na pracovní pozici učitele Českého jazyka a literatury

8.6.2020 | Další...

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

učitel/ka ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY.

Nástup: 1. 9. 2020

Nabízíme:

 • perspektivní zaměstnání
 • kreativní práci s mladými lidmi
 • příjemné pracovní prostředí
 • možnost profesního růstu
 • 40 dní dovolené a 12 dní studijního volna

Výběrové řízení na pracovní pozici učitele odborného výcviku oboru kadeřník

4.6.2020 | Další...

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

učitel odborného výcviku učebního oboru kadeřník.

Nabízíme:

 • tvořivou práci s mladými lidmi
 • odborný růst
 • dobrý pracovní kolektiv
 • 40 dní dovolené a 12 dní studijního volna
 • nástup od 1. 9. 2020

Výběrové řízení na pracovní pozici učitele odborného výcviku oboru kuchař - číšník

18.5.2020 | Další...

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

učitel odborného výcviku učebního oboru kuchař - číšník.

Nabízíme:

 • tvořivou práci s mladými lidmi
 • odborný růst
 • dobrý pracovní kolektiv
 • 40 dní dovolené a 12 dní studijního volna
 • nástup od 1. 9. 2020

Hledáme nového kolegu na pozici učitel odborných ekonomických předmětů

28.4.2020 | Další...

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Učitel/ka odborných ekonomických předmětů

Nabízíme:

 • perspektivní zaměstnání
 • kreativní práci s mladými lidmi
 • příjemné pracovní prostředí
 • možnost profesního růstu
 • 40 dní dovolené a 12 dní studijního volna

Nástup: 1. 9. 2020


Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení učebních oborů

22.4.2020

Právě byly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení učebních oborů.


Odevzdávání zápisových lístků – nové informace

16.4.2020
 • Uchazeči o obory vzdělání s výučním listem mohou odevzdávat svůj zápisový lístek počínaje dnem zveřejnění výsledků přijímacího řízení učebních oborů – 22. 4. 2020.
 • Zápisové lístky prosím odevzdávejte prostřednictvím pošty či vhozením do schránky umístěné na budově školy. Následně Vám potvrdíme přijetí zápisového lístku mailem nebo telefonicky.
 • Termín odevzdání zápisového lístku pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou (případně jednoho učebního a jednoho maturitního oboru) se bude odvíjet od termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Poslední den odevzdání zápisového lístku bude teprve stanoven. Pokud ale uchazeč neodevzdá zápisový lístek do tohoto termínu, vzdává se práva být přijat v 1. kole přijímacího řízení.
 • O novém termínu informačních schůzek a podpisu smlouvy o vzdělávání budete včas informováni.

Vedení školy


Konzultační hodiny

14.4.2020
I v době nouzového stavu nabízíme konzultační hodiny učitelů. Předem si domluvte přesný čas a způsob, kterým konzultace proběhne. Pro domluvu s vyučujícím využívejte email - uveden v rozpisu konzultačních hodin
 

Pomoc se zvládnutím nouzového stavu

8.4.2020

Speciální pedagog


Preventista - konzultace

8.4.2020


Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020/2021

2.4.2020

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020/2021

Učební obory (Aranžér, Kuchař – číšník, Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér)

 • Písemné pozvánky na informační schůzky byly rozeslány poštou.
 • Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení učebních oborů zůstává stejný: 22. 4. 2020.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce u vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy. Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou.
 • Informační schůzky se uskuteční v náhradním termínu, kdy také zájemci o studium podepíší smlouvu o vzdělávání a odevzdají zápisový lístek. Termín schůzek uveřejníme na našich webových stránkách na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (předpokládáme v období června).  

 

Studijní obory (Obchodní akademie, Kosmetické služby, Podnikání)

 • Písemné pozvánky na přijímací zkoušky nemohly být rozeslány z důvodu zatím neznámého termínu konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Termín jednotné přijímací zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Konat se budou nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách. Obsah jednotné přijímací zkoušky zůstává stejný (písemný test z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace). Jednotnou přijímací zkoušku bude uchazeč konat pouze na jedné škole a to té, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí. Druhá škola bude s výsledky jednotných testů seznámena.
 • Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení studijních oborů bude nejpozději 8. den po konání jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči se zákonnými zástupci budou pozváni do školy, podepíší smlouvu o vzdělávání a odevzdají zápisový lístek.

 

Upozornění

 • Sledujte naše webové stránky, kde budou zveřejněny všechny důležité termíny.
 • Nový termín odevzdání zápisového lístku do všech oborů bude teprve stanoven.
 • V případě nejasností a pochybností Vám rádi poradíme na tel. 566 655 011.

 

Vedení školy


Informace o přijímacím řízení a ukončování studia

1.4.2020

Pro uchazeče o studium a pro žáky končících ročníků:

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020.


Jsme na telefonu a emailu

19.3.2020

Provozní doba školy je pro veřejnost od 8:00 do 14:00. Obracejte se na nás telefonicky nebo emailem, děkujeme. 

Platí do odvolání.

Přípravné kurzy na přijímačky jsou zrušeny, o náhradních termínech budeme informovat na stránce s přípravnými kurzy.

Pro domácí přípravu můžete využít testy z předchozích let s výsledky a další informace na stránkách Cermatu.


Distanční forma výuky

16.3.2020

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE:

Současné opatření neukončuje výuku!!!! Výuka bude probíhat distanční formou.

S žáky budeme prvotně komunikovat přes emailové adresy - komu nechodí emaily s pokyny, tak musí kontaktovat svého třídního učitele.

Informace o formě výuky a o úkolech budou rozesílány během dnešního a zítřejšího dne (tedy 16. 3. a 17. 3.). Všechny úkoly a pokyny jsou pro žáky závazné a budou také z těchto činností hodnoceni.

Výuka může probíhat i prostřednictvím jiného komunikačního kanálu, dle domluvy s vyučujícím daného předmětu.

Každý týden v průběhu pondělí a úterý budeme zadávat úkoly a každý týden v průběhu čtvrtka a pátka je budou žáci dle pokynů odevzdávat.

Od 1. 4. bude výuka u končících tříd zaměřena na stěžejní předměty.

Vedení školy


Uzavření kuchyně

16.3.2020

S účinností od 16.3.2020 do odvolání je provoz kuchyně uzavřen.

Strávníci jsou automaticky odhlášeni.

 


Poradenské centrum Kolping

Poradenské centrum Kolping

11.3.2020 | Další...

Naše škola se zapojila jako partnerská škola do projektu Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou.

Projekt poskytuje školám a rodičům žáků ve Žďáře nad Sázavou odbornou podporu při vzájemné komunikaci, při řešení náročných situací spojených se vzděláváním a výchovou, při kontaktech s institucemi. Cílem je zlepšení sociálního zapojení žáků a snížení jejich školní neúspěšnosti.


Mimořádná opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace

11.3.2020

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je s účinností ode dne 11. března 2020 do odvolání uzavřena škola, domov mládeže a školní jídelna pro všechny žáky školy.

Začátkem příštího týdne budou žáci kontaktováni prostřednictvím třídních učitelů v souvislosti s náhradní variantou výuky. Doplňující zkoušky jsou odloženy, bude stanoven nový termín.

Školní jídelna zatím zůstává v provozu pro zaměstnance školy a cizí strávníky. Žáci školy jsou automaticky ze stravování odhlášeni.

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky jsou pro tuto chvíli odloženy.

O dalším průběhu vás budeme průběžně informovat na webových stránkách školy.

Vedení školy


Informace ke koronaviru

5.3.2020

Vážení rodiče, studenti, kolegové pedagogové,

pokud jste v posledních 14 dnech navštívili postižené oblasti s aktuálním výskytem koronaviru, žádáme Vás o ohleduplnost vůči všem žákům a zaměstnancům školy.

Doporučujeme Vám, abyste před příchodem do školy po jarních prázdninách kontaktovali svého lékaře (v první fázi nejlépe telefonicky) a poradili se o dalším postupu.

Informační leták od kraje Vysočina

K dispozici je také infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 

724 810 106, 725 191 367

Vše také můžete konzultovat na Krajské hygienické stanici kraje Vysočina:

567 564 551 (po-čt: 8:00 – 15:00, pá: 8:00 – 14:30), infolinka 566 650 866


Ředitelské volno

4.3.2020

Na základě ustanovení § 24, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. z organizačních a provozních důvodů v pátek dne 6. března 2020 ředitelské volno.

Všichni žáci jsou automaticky odhlášeni ze stravování.

Ing. Radka Hronková
ředitelka školy


U3V - zrušení březnových termínů

4.3.2020

U3V - na základě  rozhodnutí Krajské hygienické stanice
pozastavuje rektor VŠP Jihlava konání všech probíhajících kurzů U3V

a to s účinností od 5. března 2020 do 20. března 2020 včetně.

Pokud se situace nezmění, tak nejbližší lekce proběhne podle harmonogramu  2. 4. 2020.


Omezení provozu jídelny 6. až 13. 3.

2.3.2020

Upozornění pro strávníky:

6. 3. 2020 pátek - výdej obědů do 12.45 hodin

OD PONDĚLÍ 9.3.2020 DO  ČTVRTKA 12.3.2020 VÝDEJ OBĚDŮ do 13.00 hodin.

13. 3. 2020 pátek - NEVAŘÍME - Z DŮVODU ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ


Učíme se z reálného života

Učíme se z reálného života

21.2.2020 | Další...

Ve středu 19. 2. 2020 jsme navštívily kosmetický salon Evita ve Žďáře nad Sázavou. Uvítala nás velice příjemná paní kosmetička Gabriela Šípková a ukázala nám přístroj Teleangitron, kterým se odstraňují chloupky a žilky v obličeji. 


Jídelna uzavřena 26. 2. 2020

18.2.2020

Ve středu 26. 2. 2020 budou všichni žáci školy, cizí strávníci a žáci i učitelé ZŠ odhlášeni ze stravování. Omlouváme se za komplikace, jídelna bude uzavřena z provozních důvodů.

Přihlášeni zůstávají učitelé, zaměstnanci školy a ubytovaní žáci, kteří dostanou studený balíček.


Zpět