SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Aktuality

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Den otevřených dveří

16.12.2016


Soutěž finanční gramotnosti PENÍZE A MY

13.11.2016 | Další...

Soutěž se uskutečnila v úterý 1.11.2016 u nás na škole. Byla směřována k žákům 8. a 9. ročníků na základní škole. Cílem soutěže bylo, postavit tyto žáky před úkoly, které se týkají finanční problematiky a ověřit jak se orientují v základní problematice finančního světa – tedy jestli vědí, co je to úrok, bezhotovostní peníze, cena, obchodní marže, …


Ředitelské volno

3.11.2016

Na pátek 18. listopadu 2016 vyhlašuji volno pro žáky školy z organizačních a technických  důvodů. Vyhlášení je v souladu s ustanovením § 24 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  Mgr. Zdeněk Musil  ředitel školy


Den otevřených dveří

22.10.2016


Závěrečné zkoušky - termín opravných zkoušek

15.10.2016

V souladu s ustanovením § 75 odst. (2) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 5 odst. (1) vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, stanovil ředitel školy termín opravných zkoušek:
Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Termín písemné části ZZ: 2. prosinec 2016 v 8,00 hodin v budově školy


Nový kurz

25.9.2016

Trénování paměti pro seniory od 6.10.2016
Více informací


Rozpisy

6.9.2016

Rozpisy náhradní a opravné ústní společné a profilové části MZ - 16.9.2016

Kosmetika
Obchodní akademie, podnikání, ekonomické lyceum


Univerzita třetího věku 2016/2017

31.8.2016

VŠPJihlava  zahajuje již 1.9.2016 od 13.00  a 15.00 hodin
Téma studijního roku: Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích

Přednášející:              Ak.mal. Vladimír Netolička

Zájemci z řad veřejnosti se mohou přihlásit předem nebo přímo na některé ze schůzek v průběhu září.
Podrobný program:  Témata přednášek
Přihláška


Zahájení školního roku

30.8.2016

8.00 hod - třídní schůzky žáků 2. - 4 ročníků
9.00 hod - třídní schůzky pro žáky 1. ročníků.
Pokyny pro 1. ročníky k zahájení školního roku (zde)


MZ 2016 podzim

18.8.2016

Upozornění pro maturanty!
Žákům, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu MZ 2016 byla na jejich email zaslána pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky, konané na spádové škole Gymnázium Žďár nad Sázavou.
Žáci potvrdí přijetí pozvánky na e-mailovou adresu uvedenou v pozvánce.


3. kolo přijímacího řízení

19.7.2016
 • 26. srpna - doručení přihlášky
 • 31. srpna - přijímací řízení  

Kritéria pro 3.kolo


Adaptační pobyty nových žáků

3.7.2016

Vážení rodiče, milí studenti,
ve dnech 5. - 8. 9. 2016 se uskuteční adaptační pobyty žáků jednotlivých tříd 1. ročníku.
Tento pobyt má přispět k bližšímu seznámení žáků v novém kolektivu, ke spolupráci a k vytváření kamarádské atmosféry ve třídě. Program zahrnuje různorodé společné aktivity...
Cena kurzu je v rozmezí 400 - 800 Kč (závisí na počtu dní a místě pobytu). Konkrétní informace obdrží žáci první den ve škole, platbu složí hned druhý den spolu s návratkou podepsanou rodiči


Školní rok ve znamení exkurzí

7.6.2016 | Další...

V letošním školním roce jsme udělali významné rozhodnutí. Propojit svým studentům teoretické znalosti s praktickými, otevřít jim pohled do reálného života a zprostředkovat setkání s konkrétním trhem práce. Šli jsme cestou exkurzí. Navštívili jsme řadu významných žďárských firem. Žďas, a.s., Tokoz, a. s., PKS, a. s. a Hettich ČR, k. s. Vydali jsme se i do vzdálenějších míst České republiky. Neopakovatelným zážitkem pro nás všechny jistě byla návštěva firmy Škoda Auto, a. s. v Mladé Boleslavi. Všude jsme se setkali s milým přijetím, ochotou i vstřícností. Dostali jsme odpovědi na spoustu svých otázek. Seznámili se s konkrétním provozem, výrobními technologiemi, ekonomickým prostředím, personální politikou i marketingovou strategií. Načerpali nové zkušenosti i znalosti. Možná zvýšili i motivaci ke vzdělávání. A odezva od našich studentů? Velmi pozitivní. To nás utvrdilo v přesvědčení, že naše počáteční rozhodnutí bylo správné.
Předmětová komise ekonomických předmětů


2.kolo přijímacího řízení

9.5.2016

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo


Bolí vás záda? Máte problémy s bolestí kloubů?

1.5.2016
Po absolvování kurzu kinesiotapingu z minulého měsíce března naši žáci oboru masér provádí tapování pro zákazníky školního masérského salónu ul. Komenského 10.
Využijte příznivé ceny tapování a odborné poradenské služby paní Jany Vomáčkové, učitelky odborného výcviku a žáků 2. ročníku oboru sportovní a rekondiční masér.

2. kolo přijímacího řízení

26.4.2016
 • 6. května - doručení přihlášky
 • 9. května - přijímací řízení  

Kritéria pro 2. kolo

Leták - volná místaObor - Rekondiční a sportovní masér

17.4.2016

Přijďte si vyzkoušet na vlastním těle dovednosti našich žáků 2. ročníku. Pracujeme pečlivě, levně, citlivě a zodpovědně k vašim problémům..
V příjemném prostředí našeho masérského salónu budete určitě spokojeni.

Zde některé ukázky z naší práce.
(instruktážní žákovská videa)

Sportovní masáž - dolní končetina zezadu
Masáž zad
Masáž krku vleže


Informace pro uchazeče k přijímacímu řízení

5.4.2016
 
Uchazečům, kteří odevzdali přihlášku k 15. březnu 2016 byly zaslány informace k přijetí pro 1. kolo přijímacího řízení.
 
 • Přijímací zkouška se nekoná
 • Uchazeč se dostaví k přijímacímu řízení v čase, který mu byl sdělen informačním dopisem
 • V tomto dopise obdržel uchazeč identifikační číslo pod kterým je veden pro účely přijímacího řízení
 • Pořadí přijatých uchazečů pod jejich identifikačním číslem bude zveřejněno na úřední desce ve škole a na webu školy
  (www.obchodskolazr.cz)
 • Přijatý uchazeč odevzdá zápisový lístek
 • Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podepíše s ředitelem školy Smlouvu o vzdělávání na 
  soukromé škole
 • Odevzdáním zápisového lístku a podpisem Smlouvu o vzdělávání v soukromé škole se uchazeč stane žákem Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. k datu 1.9.2016
 
Další kola přijímacího řízení budou zveřejněna na těchto stránkách.

Nástavbové studium 2016

5.2.2016

nastavba2016


1. kolo přijímacího řízení

28.1.2016

Ředitel Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Kritéria pro přijímací řízení:


Zahájení kurzů

25.1.2016

V týdnu od 22.2.2016 zahajujeme kurzy:

 • Pedikúra včetně nehtové modeláže
 • Sportovní masáž
 • zakončené zkouškou z profesní kvalifikace s možností podnikání bez odborného garanta. Výuka probíhá v budově školy.

  Kontakt pro zájemce: rudelova@obchodskolazr.cz  734 408 895


Jsme tu pro Vás...

22.1.2016

Nestihli jste navštívit Den otevřených dveří případně hodláte přestoupit na naši školu? Jsme tu pro Vás s naší vzdělávací nabídkou (odkaz na obory vzdělání). Přijďte se informovat kdykoliv, případně zavolejte pro veškeré informace na sekretariát školy na tel. 566 655 011 nebo 739 033 652. Těšíme se na setkání s Vámi.Veškeré naše aktivity a úspěchy sledujte na našem Facebookovém profilu (viz - Facebook v pravé liště).


Den otevřených dveří

9.1.2016


Zpět