SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo
  • 015-prijimacirizeni2020-slideshow.png
  • 016-slide-2020-info1.jpg
  • 017-slide-2020-info3.jpg
  • 018-slide-2020-info4.jpg

Odborná exkurze na Správě Chráněné krajinné oblasti

Odborná exkurze na Správě Chráněné krajinné oblasti

Dne 27. 11. 2019 proběhly naše vyučovací hodiny předmětu základy biologie a ekologie netradičně. Byli jsme na odborné exkurzi na pracovišti Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy ve Žďáru nad Sázavou. Nejprve jsme se dozvěděli něco o činnosti Správy, potom následovala prezentace na téma kůrovec v lesích, stav lesů a možnosti obnovy lesa. Druhá část byla velmi zajímavá. Mohli jsme si sami ve skupinách vyzkoušet, jak se takový les tvoří, modelovali jsme les podle typů stromů, jejich nároků na prostředí a možnosti přizpůsobit se různým podmínkám a změnám podmínek. Tato výchovně vzdělávací akce se nám velmi líbila a už se těšíme na další. 

Studenti a vyučující třídy OA2, obchodní akademie s rozšířenou výukou jazyků 

17.12.2019