SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Informace pro žáky končících ročníků k obnovení osobní přítomnosti ve škole

Informace s pokyny můžete stáhnout ve formátu .pdf nebo přečíst zde:


 

Dodržujte tyto pokyny:

 1. Cesta do školy
  • Platí obecná pravidla stanovena krizovým opatřením – tedy je povinnost zakrýt si ústa a nos ochrannými prostředky a je třeba dodržovat odstup 2 metry v souladu s mimořádným opatřením.
 2. Příchod do školy
  • Vcházet se bude hlavním vchodem.
  • Dodržujte odstup dva metry, je nutné mít zakrytá ústa a nos.
  • Po příchodu se žák přesune přímo do třídy, kde bude probíhat jeho výuka (šatny nebudeme používat). Přesun prostřednictvím hlavního schodiště.
 3. Vstup do budovy školy
  • Bude umožněn pouze žákům posledního ročníků, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Ve společných prostorách musí mít všichni žáci roušku.
  • Na jeden den musí mít žák minimálně 2 roušky + sáček na uložení roušky.
 4. V budově školy
  • Žáci se budou pohybovat pouze na patře, v kterém mají třídu. Není dovoleno přecházet mezi jednotlivými patry.
  • V teoretickém vyučování bude dodržován rozvrh hodin dle zvonění. Po zazvonění na vyučování žáci usednou do lavice a vyčkají příchodu vyučujícího.
  • Odborný výcvik bude zahájen v 8:15 ve stanovené třídě. Přestávky určí vyučující.
  • Toalety mohou žáci používat pouze na patře, kde mají třídu. Jednotlivé toalety a umyvadla budou také označeny pro jednotlivé třídy. Je třeba toto respektovat. Bude k dispozici dezinfekční mýdlo, dezinfekce na ruce a papírové utěrky.
 5. Ve třídě
  • Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
  • Je stanoven zasedací pořádek, žák má přidělenou lavici na celou dobu konzultací.
  • Povinnost mít roušku ve třídě při výuce určuje každý vyučující.
  • Pokud si žák roušku dle pokynů sundá, je třeba ji uložit do připraveného sáčku.
  • Je nutné často větrat.
 6. Školní stravování
  • Do doby zahájení provozu školní jídelny si žáci nosí vlastní stravu.
 7. První vstup do školy
  • Při prvním vstupu do školy je nutné odevzdat podepsané čestné prohlášení (u nezletilého žáka musí podepsat zákonný zástupce), které obsahuje seznámení s vymezením rizikových skupin a s prohlášením, že žák nemá příznaky virového infekčního onemocnění.
  • Je třeba zvážit všechny rizikové faktory u žáka a na základě toho se rozhodnout o účasti na konzultacích.
  • Čestné prohlášení bude rozesláno emailem a bude také k dispozici ve vestibulu školy.

Tyto pokyny vznikly v souladu s materiály zveřejněnými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Respektování a dodržování těchto pokynů je podmínkou pro účast na konzultacích v budově školy.

Žák při prvním vstupu do školy podepíše protokol o seznámení s tímto sdělením.

Dne 4. 5. 2020                                                                                                                      Vedení školy

4.5.2020