SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Komenského 10, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ekonomický subjekt je registrován KS Brno, odd. C, vložka 9085 IČ: 479 00 539
IZO školy: 110 026 179
RED IZO: 6 000 16 013

Jednatel společnosti:  PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc.

Zřizovatel školy:
Svaz českých a moravských spotřebních družstev
130 00 Praha 3,
U Rajské zahrady 1912/3
IČ:  00032743

Škola má postavení obchodní společnosti s ručením omezeným. Předmětem činnosti je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů. Koncepční zaměření vzdělávání je pro obchod a služby.
Dále nabízíme vzdělávání dospělých v rámci Akademie třetího věku, zabezpečování rekvalifikací, kurzů a ostatních vzdělávacích aktivit pro občany.
Další činností školy je ubytování a stravování žáků ve vlastním domově mládeže a školní jídelně a činnost komerčního charakteru pro využití lůžkové kapacity domova mládeže a školní jídelny, zvláště o hlavních a vedlejších prázdninách, případně o víkendu. Dále pak sepětí teorie s praxí, komerční činnost v kadeřnickém a kosmetickém salonu, společně se zajištěním narozeninových oslav, svatebních hostin a rautů pro firemní akce.

Obory vzdělávání :

s maturitní zkouškou:

63 - 41 - M / 02 Obchodní akademie ŠVP
69 - 41 - L / 01  Kosmetické služby ŠVP
64 - 41 - L / 51  Podnikání
78 - 42 - M / 02 Ekonomické lyceum ŠVP
s výučním listem:

66-52-H/01 Interiérová a aranžérská tvorba
65 - 51 - H / 01 Kuchař – číšník ŠVP
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
69 - 51 - H / 01 Kadeřník ŠVP
ŠVP = školní vzdělávací program od 1.9. 2009  V areálu školy ubytování a celodenní strava

Komerční činnost školy

Střední škola obchodní a služeb SČMSD nabízí komerční činnost pro veřejnost a podnikatelské subjekty.
Stravování
Rauty a svatební hostiny
Dámské a pánské kadeřnické služby
Aranžérské služby
Celoroční ubytování

Jsme členy:

  • Sdružení soukromých škol Čech. Moravy a Slezska
  • Asociace středních škol oborů kadeřník , kosmetička, kde jsme též členem Rady této Asociace . Veškeré  informace o činnosti , akcích  naleznete  na webových stránkách http://www.akakos.cz
  • Celorepublikového Sdružení oboru aranžér

´

Novinky