SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Politika kvality ISO 9001

Družstevní školy SČMSD Politika kvality QS 53-01
V rámci modernizace družstevního vzdělávání a zvyšování kvality výchovně vzdělávacího  procesu se vedení Svazu českých a moravských spotřebních družstev se sídlem U Rajské zahrady 3,  Praha 3, rozhodlo zavést systém managementu jakosti podle mezinárodních standardů obsažených v normách ISO řady 9000 ve všech svých jedenácti školních zařízeních. Kvalita při řízení výchovně vzdělávacího procesu a všech souvisejících činností se stala jedním z prioritních programů a cílů organizace. K dosažení tohoto cíle vyhlašuje vedení organizace základní vizi.

Kvalitní škola, kvalitní žák, kvalitní život, kvalitní společnost!

V návaznosti na tuto vizi stanovuje jednatel družstevních škol následující politiku kvality.   

 • na základě analýzy a soustavného monitorování potřeb a požadavků klientů připravujeme aktuální a kvalitní vzdělávání   
 • při realizaci procesu vzdělávání využíváme moderní vyučovací postupy a metody   
 • efektivně nakládáme s finančními prostředky   
 • vytváříme pracovní podmínky příznivé jak pro zaměstnance, tak pro naše žáky   
 • podporujeme osobní rozvoj a systematickou přípravu zaměstnanců na odborný výkon výuky   
 • motivujeme zaměstnance ke stále kvalitnějšímu výkonu   
 • rozvíjíme vzájemně prospěšné vztahy s našimi dodavateli   
 • prosazujeme zásady procesního a systémového přístupu k výchovně vzdělávacímu procesu a souvisejícím činnostem   
 • vstřícně a otevřeně přistupujeme k našim žákům a jejich rodičům soustavně zjišťujeme spokojenost s našimi službami   
 • implementujeme systém řízení jakosti dle mezinárodních standardů a usilujeme o jeho neustálé zlepšování

Výše uvedená politika kvality je pravidelně rozpracovávána, upřesňována a realizována prostřednictvím konkrétních měřitelných cílů kvality pro všechny školy na dané časové období

 • Certifikáty
  Certifikáty
 • Certifikáty
  Certifikáty
 • Certifikáty
  Certifikáty

Novinky