SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

63 - 41- M/02 Obchodní akademie s rozšířenou výukou cizích jazyků

Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Absolvent obchodní akademie získá střední odborné ekonomické vzdělání . V průběhu studia jsou vytvářeny podmínky k samostatné podnikatelské činnosti, práci ve státní a veřejné správě, tuzemském a mezinárodním obchodě a finanční sféře. Od školního roku 2017/2018 bezplatné studium.


Během studia mohou studenti získat mezinárodně uznávané certifikáty: Z tohoto důvodu je navýšena hodinová dotace anglického jazyka i odborných předmětů. Pro seznámení s podnikatelskou činností jsou zavedeny fiktivní a reálné studentské firmy. Učební plán má ucelenou skladbu všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů s praktickou výukou účetního
softwaru POHODA. K odbornému rozvoji žáků přispívají exkurze a besedy s odborníky z praxe a předměty odborné specializace - finance a firemní praxe.
Prioritou školy je příprava žáka k úspěšnému ukončení studia a pomoc při jeho dalším kariérním rozvoji.
Studenti konají celostátní jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka.
Při přijímacím řízení se zohledňují studijní předpoklady ze základní školy. Během studia mohou žáci dosáhnou na prospěchové stipendium. Jsou připraveni ke studiu na vysoké škole.
Studium je bezplatné.

  • Jazyková zkouška Cambridge - KET a FCE
  • Cerifikát podnikatelských dovedností - ESP
  • Průkaz počítačové gramotnosti - ECDL

Učební plán oboru vzdělávání

5.11.2016

Novinky