SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky

Tento projekt si klade za cíl zlepšení jazykových kompetencí žáků středních odborných škol. Toho chce projekt dosáhnout zavedením krátkých cizojazyčných filmů s odbornou tématikou do výuky. Tyto filmy budou posíleny didaktickou podporou, kterou budou učitelé využívat jak v hodinách cizího jazyka, tak v hodinách odborných předmětů.

Naše škola se podílí přípravou a zpracováním odborných filmů v oblasti gastronomie. Školní tým během tří let realizuje 12 filmů, které budou didaktickou pomůckou v procesu vzdělávání oboru kuchař-číšník.

Filmy v délce 5 – 10 minut s odbornou tématikou a terminologií budou namluveny v anglické a německé jazyce a doplněny volitelnými titulky v české, anglickém nebo německém jazyce. Ke každému filmu bude vytvořena didaktická podpora v podobě metodického listu a didaktických úkolů a testů. Pro doplnění bude vytvořeno 12 slovníčků s odbornou terminologií v anglické a německé verzi.

Projekt je spolufinancován z ESF

Zodpovědné osoby:

Mgr. Zdeněk Musil – garant projektu SŠOS Žďár n.S.

Dagmar Čechová – účetní projektu školy

Členové týmu:

Scénáristé – Marie Mrkosová, Marie Limlová

Filmaři – Mgr. Stanislav Zedníček, Bc. Růžena Krejčová

Didaktická podpora – Mgr. Alena Roháčková

Novinky