SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Všichni se stále učíme

Všichni se stále učíme

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006465

Realizace: 1.9.2017 – 31.8.2019

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacího procesu žáků i pedagogických pracovníků.

Projekt umožňuje:

  • soustavnou činnost školního speciálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy s firmami a zapojování odborníků z praxe do výuky,

  • podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených školním neúspěchem,

  • celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na odbornost, sociální a pedagogické dovednosti, cizí jazyky a vzájemnou spolupráci.