SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Maturitní zkoušky


Přehled zkoušek v profilové části MZ 2020 pro jednotlivé obory vzdělání

Profilová část MZ pro obor obchodní akademie

Profilová část MZ pro obor podnikání
  Kritéria hodnocení zkoušek profilové části MZ
 
  • obchodní akademie
  • podnikání

Profilová část a ústní část společné části MZ 2020 – jarní zkušební období

Ukončení 2. pololetí 4OK, 2P

22. dubna 2020

Praktická zkouška PČ MZ 4OK, 2P

23. – 24. dubna 2020

Didaktické testy a písemná práce společné části MZ

8. a 30. dubna 2020

4. – 6. května 2020

 

OA4

2P

Ústní zkouška SČ a PČ MZ

19. – 21. 5.

25. – 27. 5.

Slavnostní vyřazení žáků

29. května 2020

OA (14.30) 2P (15.00 hodin)