SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Maturitní zkoušky


Přehled zkoušek v profilové části MZ 2020 pro jednotlivé obory vzdělání

Profilová část MZ pro obor obchodní akademie

Profilová část MZ pro obor podnikání
  Kritéria hodnocení zkoušek profilové části MZ
 
  • obchodní akademie
  • podnikání

Maturitní zkoušky 2020 – jarní zkušební období

Přihlašování k MZ

jarní termín

podzimní termín

2. prosince 2019

25. července 2020

Praktická zkouška

27. května 2020

Didaktické testy společné části MZ

1. června 2020

8.00 hodin matematika

13.00 hodin anglický jazyk

2. června 2020

8.00 hodin český jazyk a literatura

 

OA4

2P

Ústní zkouška SČ a PČ MZ

15. – 17. 6.

22. – 24. 6.

 

 

 

 

Novinky